941
خواهر محترم؛ براي پاسخ دادن به سوال اصلی شما، شيوه هاي جلوگيري از بارداري را به صورت اجمالي ...


179
نتايج يك تحقيق گسترده نشان داده است: زنان به دليل ترس و باورهاي غلط از بهترين شيوه‌هاي ...


204
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... قرص هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري.


122
خواهر محترم؛ براي پاسخ دادن به سوال اصلی شما، شيوه هاي جلوگيري از ... كپسول هاي ضد بارداري ...


142
جلوگیری بارداری : ترس و باورهاي غلط،عامل محروميت زنان از مزاياي روشهاي بهتر جلوگيري از ...


722
روش های جلوگیری از بارداری چنین است: 1- استفاده از کاندوم2- استفاده از چسب ضد بارداری3 ...


24
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... قرص هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري.


744
اين ها همان قرص هاي ضد بارداري معمول هستند كه روزي يك عدد از آنها را مي خورند.


636
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري ... و چسب هاي ضد بارداري در اين موارد ...


361
در اين نوشته قصد دارم به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از بارداري ... روش‌هاي ...


685
آموزش شيوه صحيح باردار شدن ... ناراحتي هاي شايع دوران بارداري. تغییرات بدن پس از ...


219
... و شيوه‌هاي ... خانم‌هاي بارداري كه در معرض ... و لباس‌هاي ضد امواج ثابت ...


607
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري .


824
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري ...


440
اما مطالعه ما نشان مي دهد که شيوه پيشگيري از بارداري با ... قرص هاي ضد بارداري زنانه ...


955
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... قرص هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري.


941
چسب ضد بارداری حاوی همان مقدار استروژن و پروژستوژن است که ... ۱- مراقبت هاي دوران بارداري ...


584
تجويز داروهاي مسكن و ضد درد در دوران بارداري امکان پذير نيست و تنها راه درمان دردهاي دوران ...


649
حدود نيمي از زنان مصروع به روش هاي غيرصحيح از داروهاي ضد بارداري استفاده مي کنند


339
... بارداري و ... هاي ضد بارداري ... اعمال شيوه هاي علمي ...