466
... و باورهاي غلط،عامل محروميت زنان از مزاياي روشهاي بهتر جلوگيري از بارداري ...


326
تنها شيوه درمان ... زنان بايد قبل از بارداري آموزش‌هاي لازم را ... آمپول ضد بارداري، خطر ...


188
داروهاي ضدتشنج، متابوليسم قرص هاي جلوگيري از بارداري را تغييرمي دهد. از اين رو مقداردوز ...


353
*** شيوه هاي جلوگيري از بارداری : 1. ... 10. كپسول هاي ضد بارداري قابل كاشت (نورپلانت)


998
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه ... هاي ضد بارداري در ... اثر ضد بارداري ...


759
تجويز داروهاي مسكن و ضد درد در دوران بارداري امکان پذير نيست و تنها راه درمان دردهاي دوران ...


285
داروهاي ضدتشنج، متابوليسم قرص هاي جلوگيري از بارداري را تغييرمي دهد. از اين رو مقداردوز ...


66
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه ... چسب هاي ضد بارداري ... و اثر ضد بارداري آنها ...


787
اما مطالعه ما نشان مي دهد که شيوه پيشگيري از بارداري با ... قرص هاي ضد بارداري زنانه ...


862
11/19/2010 · از پرمصرف‌ترين روش يعني قرص‌هاي پيشگيري از بارداري ... شيوه‌هاي ... هاي مناسب ضد بارداري ...


951
سلام دوستان ومدیران محترم قرصهاي پيشگيري از بارداري چند نكته مهم: اولين مقاربت نيز


233
5/16/2009 · نتايج بررسي نشان مي دهد هيچ رابطه معناداري بين مصرف قرص هاي ضد بارداري و ... شيوه زندگي سالم ...


666
يك شيوه تغذيه سالم در پيش ... روشهاي هورموني تركيبي مانند قرص هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري .


418
البته برخي خانم ها با قطع قرص ضد بارداري ممكن ... با به كارگيري شيوه هاي توصيه شده از ...


1
بعضي قرص هاي کنترل بارداري که ساختار ... ضد بارداري که مصرف ... پوشش رحم شيوه درمان ...


740
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه جلوگيري از ... قرص هاي خوراكي و چسب هاي ضد بارداري.


284
... قرص هاي ضد بارداري از شايع ... در طول اين دوره با اعمال شيوه هاي علمي رژيم غذايي تحت نظر ...


815
در اينجا به برخي از اين موارد بر حسب شيوه ... چسب هاي ضد بارداري. ... و اثر ضد بارداري آنها ...


88
لازم است رژيم غذايي‌ خود را كمي تغيير دهيد و شيوه ... در مورد مصرف قرص‌هاي ضد بارداري و ...


994
آموزش شيوه صحيح باردار شدن ... از كيت هاي مخصوص تست تخمك ... اينكار احتمال بارداري را بالاتر ...