469
تهران - ایرنا - محققان دانشگاه ادینبورگ انگلیس موفق به شناسایی یک محرک زیستی شده اند ...


660
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ...


344
... و مرگ درختان ... عامل و چرخه زیستی بیماری سرخشکیدگی شاخه و مرگ درختان مرکبات : عامل ...


927
گورستان شگفت انگیز درختان ۹۰۰ساله ...


911
محرک های رشد. ضد تنش ... تنش ها، شناسایی و کنترل ... روی درختان هسته دار: ...


720
عامل حمله تروریستی استانبول شناسایی شد ...


285
محرک های رشد. ضد تنش ... تنش ها، شناسایی و کنترل ... بیماری غربالی درختان میوه هسته ...


862
... ویلایی نشین با درختان ... اساس نام بیماری ، عامل ... یک محرک زیستی است و ...


337
... بیماری زوال و مرگ درختان مرکبات ... عامل و چرخه زیستی بیماری : عامل بیماری قارچ n ...


984
... آفات و بیماری های درختان ... دیر زیستی گذشته ... مرگ نارون" گفت: عامل ...


382
... بیماری زوال و مرگ درختان مرکبات ... عامل و چرخه زیستی بیماری : عامل بیماری قارچ n ...


508
... کاشت درختان ... های زیستی آن ها با عامل قارچی بیماری مرگ نارون، شناسایی گونه های ...


397
کلید شناسایی درختان. ... ی مطالب مفید زیستی به جهت دستیابی ... شماره تلفن مرگ ...


815
... آفات و بیماری های درختان ... دیر زیستی گذشته ... مرگ نارون" گفت: عامل ...


223
انتخاب قلمه از درختان ... عامل بیماری: ... 60 گونه فایتوفتورا شناسایی شده که بیش از 15 گونه ...


144
... درختان پسته، عامل اصلی ... نابودی و مرگ تدریجی درختان ... و شناسایی شده ...


611
... (۱٤) تنوع زیستی(۱۳ ... سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ...


974
دیر زیستی درختان ... از این تعداد درختان شناسایی ... آلودگی هوا؛ سومین عامل مرگ ...


959
شناسایی و ارائه روش ... فنولوژی خاص درختان ... محرک زیستی، فسفیت، باعث ...


589
ساخت کبد مصنوعی زیستی در کشور; شناسایی ... مهم‌ترین عامل این کاهش ... نسبت به محرک‌های ...