708
کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر به اختلال در سیستم انتقال آب از خاک به برگ ...


392
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر ...


863
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ...


945
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ... در زمان خشکسالی های طولانی، موجب مرگ درختان جنگل های ...


623
عرضه و فروش جدیدترین کودها و محرک ... قارچ عامل ... و در درختان جوان نمایانگر مرگ ...


160
... محرک رشد گیاه از درختان ... زیستی باکتری عامل بیماری ... قارچهای عامل مرگ ...


619
... خشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ... زیستی (خرگوش و ...


911
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


636
شناسایی و ارائه روش های ... فنولوژی خاص درختان ... یک محرک زیستی، فسفیت، باعث ...


182
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


591
محسن فرزانه مسعود احمدزاده علیرضا قاسم پور منصوره میر ابوالفتحی محمد جوان نیکخواه عباس ...


117
در این ‌منطقه‌ انواع‌ درختان‌، مانند ... زراعت دیم نیز عامل مهم ... حفظ تنوع زیستی و ...


875
6 باور غلط در مورد آلرژی آلرژی باعث می‌شود فرد بیشتر از دیگران به عفونت‌های گوش و سینوس ...


157
نتایج حاصل از بررسی و شناسایی پاسخ ... ترین عامل کنترل زیستی آلرود ... solani عامل مرگ ...


915
در سالهای اخیر تعدادی از دریاچه ها در نتیجه این فرآیند طبیعی به مرگ ... زیستی ، قدرت ... درختان ...


304
زیست شناسی برای همه - دانستنهایی در رابطه با قلب (بخش دوم) - اخبار زیستی- مطالب زیستی - نمونه ...


955
7- شناسایی عامل بلایت ... 28- علل مرگ گیاهچه ... هاي ايراني عامل بيماري درختان ميوه هسته ...


725
گروه زیست شناسی اشتهارد - تازه های زیستی ... ماده وراثتی. 1- با استفاده از جدول به سوالات زير ...


56
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


73
تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... شناسایی عامل ...