4
کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر به اختلال در سیستم انتقال آب از خاک به برگ ...


240
مرگ «پریا» 5 ساله در ... شناسایی محرک زیستی عامل ... درختان جنگل های بارانی می شود کاهش ...


282
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ درختان . ... انگلیس موفق به شناسایی یک محرک زیستی شده اند ...


275
در مطالعه‌ای که به‌منظور شناسایی شته‌های درختان میوه ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... یک محرک ...


774
... محرک رشد گیاه از درختان ... زیستی باکتری عامل بیماری ... قارچهای عامل مرگ ...


807
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


884
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


418
در این ‌منطقه‌ انواع‌ درختان‌، مانند ... زراعت دیم نیز عامل مهم ... حفظ تنوع زیستی و ...


168
شناسایی و ارائه روش های ... فنولوژی خاص درختان ... یک محرک زیستی، فسفیت، باعث ...


153
عرضه و فروش جدیدترین کودها و محرک ... قارچ عامل ... و در درختان جوان نمایانگر مرگ ...


44
4- چگونه جنگلی که تمام درختان آن قطع شده ... Daclatasvir یک عامل ضد ... محرک تشکیل بافت ها و ...


600
بهداشت محیط زیست - کودکان وآلودگی محیط زیست - salamat،آلرژی،بیماری،تكنیك های رانندگی در برف و ...


243
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


479
51323 امکان شناسایی تحمل به ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... ای درختان، تنوع زیستی زیرآشکوب ...


665
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی ... درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ... که یک عامل محرک ...


172
به منظور بررسی و انتخاب مناسب ترین پایه برای درختان ’به’ رقم اصفهان در ایستگاه ... شناسایی ...


440
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


515
... خشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ... زیستی (خرگوش و ...


517
تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... شناسایی عامل ...


104
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد