730
دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ... هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) ...


359
مرجع تجدید نظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوان عالی کشور است, ... شعبه دیوان عالی کشور و ...


928
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: ... شعبه 32 دیوان عالی کشور برای پرونده «ستایش قریشی ...


16
1- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده . ... رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور (1)


413
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور "نظر به ... شعبه اول دادگاه ...


999
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است


362
به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان ...


163
تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه (رأی شعبه دیوان عالی کشور)


935
2 - به حکایت پرونده کلاسه 70.1048 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ...


948
رئیس دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران: از ارجاع پرونده‌های مواد مخدر و ماده ۴۷۷ به دیوان عالی رضایت نداریم/ تعداد شعب از ۳۲ به ۵۰ شعبه رسید


858
4 - شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23-3059.31 راجع به درخواست ...


522
مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است و تا خرداد ۱۳۹۳، ۴۲ شعبه داشته‌است که ۵ شعبه در قم، ۳ شعبه در مشهد و بقیه در تهران هستند.


670
وکیل‌مدافع امیر میرزایی‌ حکمتی گفت: پرونده موکلم به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.


330
11 نمونه رای متهافت دیوان عالی کشور . ... 22/4/1378 شعبه 6 دادگاه نظامی یك در اتهام مربوط به ارتشاء ...


801
دیوان عالی کشور، هیات ... اگر رأیی که از دادگاه‌ صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر ...


76
شعبه 33 دیوان عالی کشور حکم اعدام محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را دوباره نقض کرد.


474
رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید ... در حال حاضر دیوانعالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه ...


127
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ و احکام مهم دادگاههای عمومی …


378
در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه ... رای وحدت رویه شماره 742-1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور ;


814
دیوان عالی کشور جکم اعدام ... در نخستین جلسه محاکمه که در شعبه یکم دادگاه کیفری ...