81
بیمه شده ای كه بر اثر حادثه ناشی از كار و یا بیماری حرفه ای، فوت كند بدون توجه به میزان ...


591
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت ...


737
شرایط بازنشستگی درقانون ... نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس ماده 77 قانون ...


562
كارمندان و كارگران -employees & workers - چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی - قوانين ...


983
درصورت فوت مستمری بگیری که در اجرای این بخشنامه بازنشسته شده و مبلغ مستمری وی در زمان ...


202
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده ...


828
قانون بازنشستگی مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده ...


180
وام بدون بهره وکارمزد و اعطای تسهیلات و وام بدون بهره به مستمری بگیران و شرایط گرفتن ...


179
بیمه مستمری البرز; بیمه مستمری زنان خانه دار البرز; بیمه مستمری زنان خانه دار ملت


569
صندوق تامین اجتماعی شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شدگان را اعلام کرد.


735
وام بدون بهره وکارمزد و اعطای تسهیلات و وام بدون بهره به مستمری بگیران و شرایط گرفتن ...


65
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده فوت شده ای که در ۱۰ سال آخر ...


108
بیمه مستمری البرز; بیمه مستمری زنان خانه دار البرز; بیمه مستمری زنان خانه دار ملت


137
سازمان تامین اجتماعی بر اساس شرایط و قوانینی به بازماندگان زن و مرد بازنشسته و ...


582
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده فوت شده ای که در ۱۰ سال آخر ...


401
شرایط استفاده بیمه تکمیلی تامین ...


980
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت بیش از ۱۷۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر به همراه ...


376
شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اعلام شد مستمری‌بگیر ...


756
ویژگیهای بیمه مستمری و بازنشستگی . 1- شم قادر هستید هر میزان حق بیمه و یا هر مبلغ ...


148
3- شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی:برخی مواقع بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری ...