497
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده ...


124
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره شـرایط ...


799
ایسنا نوشت: معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی ...


905
مستمری بازنشستگی. پرداخت مستمری بازنشستگی وتامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به ...


441
ورود به سامانه فیش و احکام مستمری * شماره ملی : * شماره مستمری : * ...


890
پاراف شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی : بر اساس ضوابط ...


439
محاسبه مستمری بازنشستگی در تعیین میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت به بازنشستگان بیمه ...


357
شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی و درمان یک شرط احراز آن است که ...


720
شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اعلام شد مستمری‌بگیر ...


528
شرایط بازنشستگی ... مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری ...


983
سازمان تامین اجتماعی بر اساس شرایط و قوانینی به بازماندگان زن و مرد بازنشسته و ازکارافتاده ...


38
توضیحات سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق‌ها شرایط مستمری‌بگیران واجد شرایط حداقل ...


610
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده فوت شده ای که در 10 سال آخر حیات خود ...


348
باعرض سلام و ادب اولا تفاوت حقوق دریافتی کسی که هم اکنون 61 سال سن و 19 سال سابقه بیمه ... سال ...


813
پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی ...


173
شرایط خصوصی بیمه نامه مستمری زنان خانه دار. تعهدات بیمه گر : -پس از پایان مدت پرداخت حق بیمه ...


950
شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی. محمد حسن زدا درباره بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه پردازی ...


891
صندوق تامین اجتماعی شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شدگان را اعلام کرد.


339
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از ...


266
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده ...