785
مدارک و نقاشی های بدست آمده از قرن 16 میلادی سگهای کوچکی را نشان می دهند که شبیه به شیر می باشند.


925
این نژاد در قرن16 میلادی از سگهای اروپایی نشعت گرفته است. باکسِرها عملاً یکی از اعضای ...


702
دوبرمن سگی است که در مقابل دشمن بسیار خطرناک و فوق العاده درنده می باشد و می توان گفت تنها ...


703
حیوانات خانگی - سگ هاسکی !!!!! - تربیت و دانسته ها درباره سگ و دیگر حیوانات خانگی