955
01.09.2010 · چگونه بچه های لجباز را ارام کنیم ؟؟ ... چگونه سگهای گرما زده را خنک کنیم؟(ترجمه)


830
بسیار باهوش است و گاهی اوقات لجباز می شود. ... گروه/ سگهای غیر ورزشی. نژاد ...


317
01.06.2010 · سگ لجباز را چگونه باید تربیت کرد, چگونه يك سگ را تربيت كنيم, چطور سگ تربیت کنم


320
بینی در سگهای سیاه سیاه یکدست است و در ... سگی لجباز و یک دنده است و سرکشی ذاتی او ...


768
شجاع ، لجباز ، بازیگوش و ... این نژاد احتمالاً نشعت گرفته از سگهای تیپ تریر و Brussels ...


860
... سگ پت باکس شروع میشه بهترین دوست خونگیتون اینجاست مشخصات نژاد سگهای ... لجباز ...


112
مشتاق و گاهی اوقات لجباز. ... سگهای فوق العاده‌ای برای کار کردن در شرایط آب و هوایی سخت ...


746
سگهای نگهبان ، سگهای شکاری . ... سگی آرام و بازیگوش می باشد . مشتاق و گاهی اوقات لجباز .


767
سگهای نردارای ... هوشی سرشار و اشتیاق زیادی به آموختن دارد ، البته گاهی اوقات لجباز ...


422
شجاع ، لجباز ، بازیگوش و ... سگهای نژاد باست بعلت دست وپای کوتاه وارتفاع کم بدنشان ...


550
سگهای نگهبان ، سگهای شکاری . ... سگی آرام و بازیگوش می باشد . مشتاق و گاهی اوقات لجباز .


894
... است و به پارس کردن علاقه دارد ، اما اصولاً در داخل خانه آرام است . لجباز ، ...


890
شجاع ، لجباز ، بازیگوش و ... سگهای نژاد باست بعلت دست وپای کوتاه وارتفاع کم بدنشان ...


730
سگهای آپارتمانی ... سگ بزرگ تبدیل میشودسگ کانگال.این سگ ها درمراحل رشد از فازهای قاطع و ...


35
09.12.2011 · رفتار : مغرور ، پراحساس جسور و لجباز است. کارایی: ...


630
رمان خانم مغرور اقای لجباز 8 . ... بیرون عین شخصیت های کارتونی ... که آستین های بلند وحریر ...


580
مشتاق و گاهی اوقات لجباز. ... سگهای فوق العاده‌ای برای کار کردن در شرایط آب و هوایی سخت ...


642
مشتاق و گاهی اوقات لجباز. ... سگهای فوق العاده ای برای کار کردن در شرایط آب و هوایی سخت و ...


384
وش های برای آموزش به سگهای بالغ ( ترجمه ) همیشه میگویند که سگهای بزرگ یا بالغ تربیت ...


27
مشتاق و گاهی اوقات لجباز. ... سگهای فوق العاده‌ای برای کار کردن در شرایط آب و هوایی سخت ...