459
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


187
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


719
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


740
رییس جمهوری افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


731
... ۱۴ سوء قصد به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند ... ۱۳ سوء قصد به جان ...


595
>>> ضیاء الحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون ... مستقل انتخابات ... افغانستان به ...


946
دو والي را به رییس جمهور ... بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ... دولت افغانستان ناکام ماند


815
12/8/2010 · کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان این دو ... انتخابات افغانستان گفته ...


900
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!


188
رییس اجرایی خطاب به ... انتخابات شورای ولایتی ... الکسا نام ۵ رسانه برتر افغانستان را ...


193
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!


229
رییس اجرایی خطاب به ... انتخابات شورای ولایتی ... الکسا نام ۵ رسانه برتر افغانستان را ...


14
درحکم مذکور کمیسیون مستقل انتخابات ... رییس کمیسیون مستقل ... افغانستان به دلیل سوء ...


213
رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات: ... سوء قصد جان سالم به ... انتخابات در افغانستان به ...


341
منافقین که نه در انتخابات ریاست ... ترور ناکام ۹ ماه از ... سوء قصد به جان رهبر ...


743
رییس جمهوری افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


789
او چندین بار از سوء قصد جان سالم به ... رییس کمیسیون مستقل ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


615
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


97
زمانیکه نورزی به‌ عنوان رییس ... برای او پست کمیشنری کمیسیون مستقل ... انتخابات افغانستان ...


108
... " کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ ... قصد دارد افغانستان را به ... به رییس جمهور ...