572
صفحه نخست » Uncategorized » سوء قصد به جان ... انتخابات افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


111
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل ...


438
رییس کمیسیون انتخابات عقل ... کمیسون مستقل انتخابات ... افغانستان را به ...


593
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل ...


326
سوء قصد به جان عضو شورای شهر اسلام آبادغرب ناکام ماند


730
سو قصد به جان برادر میر حسین موسوی ناکام ماند! ... از این سوء قصد جان سالم به در ...


166
... کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام و بد انتخابات ... به عنوان رییس کمیسیون ...


236
... یک سوء قصد در شرق کابل جان به ... در شرق افغانستان به ... کمیسیونِ انتخابات ...


727
افغانستان; ... روسیه ناکام ماند. ... در مورد تلاش برای سوء قصد به جان وی که در آن زمان ...


192
ناکام ماند - 8. ناکام ماند - 8. دبلیو ...


741
... کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام و بد انتخابات ... به عنوان رییس کمیسیون ...


629
افغانستان; ... روسیه ناکام ماند. ... در مورد تلاش برای سوء قصد به جان وی که در آن زمان ...


344
... یک سوء قصد در شرق کابل جان به ... در شرق افغانستان به ... کمیسیونِ انتخابات ...


231
ناکام ماند - 6. ناکام ماند - 6. دبلیو ...


881
... کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تلاش خواهند کرد تا انتخابات پیش رو را ...


281
برگزاری مستقل آزمون ...


935
افغانستان/ کمیسیون ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


549
... در کابل ناکام ماند. ... ملی افغانستان، در کابل ناکام ماند. سوءقصد به جان ...


91
در انتخابات داخلی کمیسیون انتخابات رئیس، معاون و دبیر، این کمیسیون ... پیوستن به ...