553
گروه صعودکننده متشکل از سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان بود.


954
خبر سخت و سنگین بود: سه کوهنورد جوان ایرانی به نامهای آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان پس از صعود به قله 8047 متری "برودپیک" در هیمالیا پاکستان، از مسیری جدید جهت ثبت آن مسیر به نام ایران، در ...


143
... ، آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوانی سه کوهنورد ایرانی حدود سه هفته ... آیدین بزرگی و ...


378
این تصاویر را احسان از مراسم بزرگداشت سه کوهنورد مفقود شده ایرانی برای نوبت شما فرستاده است. آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی اواخر ماه …


644
آیدین بزرگی , کوهنورد ایرانی. ... رنج نامه أیدین بزرگی یکی از سه نفر کوهنورد مفقود ...


199
منظور حسین، رئیس باشگاه کوهنوردی آلپن پاکستان اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات سه کوهنورد ایرانی که در ارتفاعات شمال پاکستان ناپدید شدند بودند، متوقف شده است.


265
از صعود تا مرگ سه کوهنورد ایرانی. آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان نام‌هایی است که ...


476
آیدین بزرگی ... سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی در سه ...


324
فراخوان "حمید فرخ‌نژاد" برای یادبود سه کوهنورد ایران : «عازم یک سفرم‌، سفری دور به جایی نزدیک، به یاد عزیزانمان "آیدین بزرگی" ، "مجتبی جراحی" و "پویا کیوان" و سایر عزیزان کوهنورد که برای ...


313
صعودکنندگان و کوهنوردان مفقود شده ایران. گروه صعود کننده متشکل از سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان بود.


354
بنا بر گزارش‌ها سه کوهنورد ایرانی (آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی) پس از فتح قله‌ ۸۰۴۷ متری "برودپیک" در بخش پاکستانی کوه‌های هیمالیا، در مسیر بازگشت به کمپ اصلی ناپدید شده‌اند.


837
اسکات پاوری کوهنورد آمریکایی ... خاطره کوهنورد آمریکایی از سه کوهنورد ایرانی + ... آیدین ...


949
نجات کوهنوردان ایرانی از هیمالیا, اخبار جدید از کوهنوردان ایرانی, "آیدین بزرگی" ،"مجتبی جراحی" و "پویا کیوان" دو هفته پیش در مسیر بازگشت از قله "برودپیک" در


662
آیدین بزرگی ... سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی در سه ...


618
خبر سخت و سنگین بود: سه کوهنورد جوان ایرانی به نامهای آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان پس از صعود به قله 8047 متری "برودپیک" در هیمالیا پاکستان، از مسیری جدید جهت ثبت آن مسیر به نام ایران، در ...


415
به گزارش خبرنگار ایلنا آیدین بزرگی، پویا کیوان ... پای این مجسمه به سه کوهنورد ایرانی ادای ...


280
جزییاتی تازه از مفقود شدن سه کوهنورد ایرانی در هیمالیا " آیدین ...


698
آیدین بزرگی ... سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی در سه ...


292
سه کوهنورد ایرانی ... آرش این بار از این مسیر تا کمپ c3 پیش رفت و سپس، شنبه این هفته آیدین ...


798
تلاش نافرجام برای پیدا کردن سه کوهنورد ایرانی. ... «آخرین باری که آیدین با ما تماس داشته را ...