636
گروه صعود کننده متشکل از سه کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا ...


248
خاطره کوهنورد آمریکایی از سه کوهنورد ایرانی + ... آیدین، مجتبی و پویا از این مردم نادر بودند.


135
آیدین در ساعت ... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی مفقودشدن سه کوهنورد ایرانی در رشته ...


98
خبر سخت و سنگین بود: سه کوهنورد جوان ایرانی به نامهای آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان ...


963
خبر سخت و سنگین بود: سه کوهنورد جوان ایرانی به نامهای آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان ...


24
سه کوهنورد جوان ایرانی به نام های پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی همراه با افشین ...


958
خبر دارید؟صدایی لرزان و پر از بغض دارد. به راحتی از پشت تلفن می‌شود فهمید چه غم بزرگی در دل ...


700
کوهنورد ایرانی که ... ناگفته‌های صعود برودپیک/ همنورد سه کوهنورد ایرانی: ... آیدین از همه ...


175
آیدین می‌نویسد ... آرش که به پاکستان سفر کرده، تلاش های صورت گرفته برای نجات سه کوهنورد ...


319
فراخوان "حمید فرخ‌نژاد" برای یادبود سه کوهنورد ایران : «عازم یک سفرم‌، سفری دور به جایی ...


490
تلاش نافرجام برای پیدا کردن سه کوهنورد ایرانی. ... «آخرین باری که آیدین با ما تماس داشته را ...


734
پس از درگذشت سه کوهنورد ایرانی در راه بازگشت از ... یاد عزیزانمان آیدین بزرگی‌، مجتبی ...


530
3/8/2013 · دوم تیرماه آغاز راه بزرگی بود که پنج کوهنورد ایرانی (آیدین ... سه کوهنورد ایرانی ...


914
اندیشه اسلام آبادغرب - سه کوهنورد ایرانی - مسئولیت ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن. «دکتر ...


254
سه کوهنورد جوان ایرانی به نام‌های پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی همراه با افشین ...


857
کوهنوردان ایرانی آن سه دلیر که بر فراز کوه هستند هرگز برای ما نخواهند مرد آیدین بزرگی متولد ...


700
هزینه ی سنگین نوآوری در هیمالیا را سه جوان کوهنورد ایرانی با ... کیوان، آیدین بزرگی و ...


754
Image caption مسیر ایران (رنگ قرمز) و مسیر سبز(مسیر استاندارد) که مسیر برگشت سه کوهنورد ایرانی بوده


719
به گزارش ایسنا، "آیدین بزرگی" ،"مجتبی جراحی" و "پویا کیوان" دو هفته پیش در مسیر بازگشت از قله ...


742
سه کوهنورد ایرانی ... تیم برودپیک، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت که آخرین تماس با آیدین ...