431
·• ذڪـــر عـــاشـــقــے •· - سالها منتظر سیصدو اندی مرد است... - ای آنـــــکــــه نَـــرفتـــــــــــــی دَمـــــــــــــی از یاد کجــــــایــــــــــی؟


303
سالها منتظر سیصدو اندی مرد ...


323
سالها منتظر سیصدو اندی مرد است....ان قدر مرد نبودیم که یارش باشیم.....واقعا متاسفام


809
این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم سالها منتظر سیصدو اندی مرد است


917
این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور، پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم؟ سالها منتظر سیصدو چندی مرد است،


626
عصرها منتظر صبح بهارش باشیم؟ سالها منتظر سیصدو اندی مرد است! آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...


455
اين به معني آن است که امام آخرالزمان که مهدي منتظر نام دارد قرار ... سالها منتظر سیصدو ...


332
این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم سالها منتظر سیصدو اندی مرد است


531
این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم سالها منتظر سیصدو اندی مرد است


400
سالها منتظر سیصدو اندی مرد ... دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم كسي به ...


89
سالها منتظر سیصدو اندی مرد ... دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم كسي به ...


610
عصرها منتظر صبح بهارش باشیم. سالها منتظر سیصدو اندی مرد است . آنقدر مرد نبودیم که یارش ...


189
*این همه لاف زن ومدعی اهل ظهور* *پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم* *سالها منتظر سیصدو اندی مرداست*


820
به نام خدا. این همه لاف زنو مدعی اهل ظهور. پس چرا یار نیامد که کنارش باشیم. سالها منتظر سیصدو اندی مرد است


294
چه انتـــظار عجیبـــــــے! تو بین منتظران هم ، عزیزِ من چه غریبـــے! عجیبتــــر که چه آسان، نبودنت شدهـ عادتـــــ !


649
اینهمه لاف زن ومدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامدکه نثارش باشیم؟ سالها منتظر سیصدو اندی مرد است


725
سالها منتظر سیصدو اندی ... تو دنیایی هستم که هیچی ازش نمیدونستم واقعا فقط باید منتظر اقا ...


401
سالها منتظر سیصدو اندی مرد است. انقدر مرد نبودیم که یارش باشیم ...


538
سالها منتظر سیصدو اندی مرد است.. آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم... برچسب‌ها: اس ام اس امام ...


834
سالها منتظر سیصدو اندی مرد ... هرگاه پیشوای شما برداشته شود از زیر پای خود منتظر فرج باشید ...