486
قائم مقام سازمان صدا و سيما: تحريم ها نتوانست جلوي رشد ما را در دنياي اطلاعات ...


668
... به سازمان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي ... سازمان صدا و سيما ، آقاي پدرام ...


283
... بازنشسته از سازمان صدا و سيما شده است ... مديراني كه بازنشستگي آنها به تعويق ...


25
دریافت فیش حقوق بازنشستگی صدا ... تامين اجتماعي و بازنشستگي; ... اخبار/ سازمان امور ...


162
... (پرونده شخصی) و حقوقی (سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی) یکی شده اند. به همین دلیل ...


617
... رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از ارسال ... سایت صدا و ... محل سالن همايشهاي صدا و سيما ...


75
رئيس سازمان صدا و سيما در حكمي ... تابعه و صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، نظارت ...


630
سایت صدا و ... به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري، محمد ...


129
... هاي مختلف سازمان صدا و سيما، تغييرات ... سيما گرفته اند و با بازنشستگي زود هنگام ...


915
... ناکارآمد سازمان صدا و سیما، با ... كنم گفتند صدا و سيما از ... بازنشستگي م را ...


943
رئيس سازمان صدا و سيما ... صندوق شركت هاي تابعه و صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، نظارت ...


351
شهدای سازمان; تازه بازنشسته ... دفتر مجامع و شرکتهای ...


98
مديرعامل صندوق بازنشستگي ... صدا و سيما ... يازدهم و سازمان مديريت و برنامه ...


567
... پست مديريتي در اين سازمان حذف خواهد شد. تاكنون صرفا در معاونت سيما، 40 ... و برادرش ...


168


406
... بازنشسته و بازنشستگي ... بازنشستگي صدا و سيما. ... امور استخدام و سازمان‌های اداری ...


855
... هاي مختلف سازمان صدا و سيما، تغييرات ... سيما گرفته اند و با بازنشستگي زود هنگام ...


771
... سازمان صدا و سيما به صورت قراردادي مشغول به كار بوده ام ولي نه از من كسورات بازنشستگي كم ...


657
تاريخچه سازمان و بازنشستگي; ... خبرگزاري صدا و سيما در ... توسط سازمان بازنشستگي ...


217
صندوق بازنشستگي صدا و سيما. ... و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری ...