745
... به سازمان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي ... سازمان صدا و سيما ، آقاي پدرام ...


66
... بازنشسته از سازمان صدا و سيما شده است ... مديراني كه بازنشستگي آنها به تعويق ...


799
... رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از ارسال ... سایت صدا و ... محل سالن همايشهاي صدا و سيما ...


394
دریافت فیش حقوق بازنشستگی صدا ... تامين اجتماعي و بازنشستگي; ... اخبار/ سازمان امور ...


781
قائم مقام سازمان صدا و سيما: تحريم ها نتوانست جلوي رشد ما را در دنياي اطلاعات ...


710
... (پرونده شخصی) و حقوقی (سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی) یکی شده اند. به همین دلیل ...


969
رئيس سازمان صدا و سيما در حكمي ... تابعه و صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، نظارت ...


207
... ناکارآمد سازمان صدا و سیما، با ... كنم گفتند صدا و سيما از ... بازنشستگي م را ...


673
سایت صدا و ... به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري، محمد ...


497
... صدا و سيما كه به مرز بازنشستگي رسيده بود، از اين سازمان رفته و ... صدا و سيما كه ...


36
سایت صدا و ... به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري، محمد ...


336
... صدا و سيما كه به مرز بازنشستگي رسيده بود، از اين سازمان رفته و ... صدا و سيما كه ...


798
صندوق بازنشستگي صدا و سيما. ... در سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان‌تامين اجتماعي تصويب ...


908
دریافت فیش حقوقی صدا و ... تامين اجتماعي و بازنشستگي; ... با سلام من كارشناس رسمي يك سازمان ...


631
... پست مديريتي در اين سازمان حذف خواهد شد. تاكنون صرفا در معاونت سيما، 40 ... و برادرش ...


449
در ایران علاوه بر سازمان بازنشستگي كشوري و ... صندوق بازنشستگي كاركنان سازمان صدا و سيما.


507
... بازنشسته و بازنشستگي ... بازنشستگي صدا و سيما. ... امور استخدام و سازمان‌های اداری ...


443
... هاي مختلف سازمان صدا و سيما، تغييرات ... سيما گرفته اند و با بازنشستگي زود هنگام ...


633
... كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما با به ... بازنشستگي سازمان صدا و سيما ...


213
مديرعامل صندوق بازنشستگي ... صدا و سيما ... يازدهم و سازمان مديريت و برنامه ...