461
دست منو گرفتو بلندم کردو پشت سرش کشید.بقیه ... زیپمو باز ... قشنگی هم از بالا تا پایین روی ...


5
زیپمو باز کردم و ... از پشت میز ... بعد خودش یه کم دیگه شلوارمو کشید پایین و بعدش هم شرتمو کشید ...


665
شرتمو پایین کشید و ... پشت سرش و فرو ... خودم هم بالا پایین میکردم.بعد از 10 دقیقه ای ...


293
شلوارم افتاد پایین و دستش رو از پشت کرد تو شرتم ... اونم شرتشو پایین کشید و کیرش ... زیپمو باز ...


908
... نگفت از پشت سرمو ... بودم زیپمو کشیدم پایین به صورت ... و زیپ رو کشید پایین.از رو ...


227
... و پاشو کشید کنار.ولی ... زیپمو پایین کشید و از روی شرت ... دستشو از پشت گردن اون ...


669
... کرد و زیپمو کشید پایین دستشو ... کوسم از پشت حسابی ... میومد و از کوسم کشید بیرون و ...


229
... را کشید در ورودی پشت و ... که پشت آن از بالا تا پایین ... زیپمو تا آخر بکش پایین ...


392
خسته از سر کار اومد خونه و البته کمی ناراحت چون شب قبلش تنهاش گذاشته بودم تا شب رو خونه خالم ...


784
زیپمو باز کردم ... بهتره بریم پایین و لباسشو کشید پایین و ... رفت تو کلی از پشت با حاش حال ...


967
خسته از سر کار اومد خونه و البته کمی ناراحت چون شب قبلش تنهاش گذاشته بودم تا شب رو خونه خالم ...


541
زیپمو باز کردم ... بهتره بریم پایین و لباسشو کشید پایین و ... رفت تو کلی از پشت با حاش حال ...


120
منم رفتم نشستم روی میز از پشت ... خانم دکتر به نفس عمیق کشید ... و سرمو انداختم پایین، واقعا از ...


473
8/11/2016 · به انجمن سکسی کیر تو کس دات نت خوش آمدید. برای ارسال مطلب ثبت نام کنید و یا از طریق اکانت جمیل / گوگل خود وارد شوید


975
... اونم زیپمو باز کرده بود و یه کم از شلوارمو کشید پایین و ... از پشت باز ...


251
2/2/2014 · ... از تو آیینه می دیدمش آروم زیپمو کشید پایین ... علی بدون تو که هیچ چی از گلوم پایین ... از پشت ...


941
پشت در اتاق ... بود .سرمو انداختم پایین و از ... آهی بلند از ته دل کشید . زیپمو کشید ...


237
چرخیدمو موهامو از پشت جم كردمو اوردم ... برگشتم و اون خیلی اروم زیپمو کشید پایین وخم شدو ...


515
مهران لباسم رو یکم کشید پایین بعد ... دکمه و زیپمو شل ... گرفتم از پشت کیسه چشمم ...


181
6/16/2016 · ... لا شد.فقط زیپمو کشیدم پایین و کیرمو ... و از پشت نمیشه به ... کشید پایین کیرمو در ...