415
زبان یونانی باستان (Ἑλληνική Hellēnikḗ) زبانی هندواروپایی از شاخهٔ هلنی است که در دوران ...


257
زبان یونانی (Ελληνικά، IPA: [eliniˈka]) تاریخ مستند ۳۵۰۰ ساله دارد که از تک تک زبان یگانه خانواده ...


603
این کتاب اساسی‌ترین تفسیر مجدد تاریج، فرهنگ، و جامعه یونان باستان در سی سال است


705
کتاب «آموزش زبان یونانی باستان» ترجمه و تالیف ژانت بلیک (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و ...


117
خرید مجموعه صوتی زبان یونانی Pimsleur ; زبان و لهجه : یونانی : توضیحات : در قالب ۶۰ درس آموزشی ...


653
خرید کتاب آموزش زبان یونانی باستان نوشته ژانت بلیک از انتشارات حکمت، ایمان شفیع بیک، در شهر ...


348
زبان باستان. ... در چهارچوب این بینش تنها دو زبان یونانی و لاتین شایسته ی بررسی و شناخت ...


792
هدف از تألیف و انتشارِ این کتاب، آموزشِ خواندنِ متن های اصلی به زبان یونانی باستان است و از ...


52
مهمترین مدارکی که از زبان فارسی باستان در ... قطعات کوچکی نیز به خطی مشتق از خط یونانی به ...


798
زبان یونانی باستان (ancient greek) به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


478
مهمترین مدارکی که از زبان فارسی باستان در ... قطعات کوچکی نیز به خطی مشتق از خط یونانی به ...


570
زبان یونانی باستان (ancient greek) به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


299
ژانت بلیک کتاب «آموزش زبان یونانی باستان» ترجمه و تالیف ژانت بلیک (عضو هیئت علمی دانشگاه ...


888
هدف از تالیف و انتشار این کتاب، آموزش خواندن متن های اصلی به زبان یونانی باستان است.


560
معنی زبان یونانی : زبان یونانی (Ελληνικά, IPA: [eliniˈka] — "Hellenic") تاریخ مستند ۳۵۰۰ ساله دارد که از ...


528
خرید کتاب آموزش زبان یونانی باستان نوشته ژانت بلیک از انتشارات حکمت، ایمان شفیع بیک، در شهر ...


149
کتاب «آموزش زبان یونانی باستان» ترجمه و تالیف ژانت بلیک (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و ...


278
مجموعه Pimsleur، یکی از مجموعه های صوتی آموزش زبان یونانی به ... آموزش زبان یونانی باستان, ...


289
اصطلاح یونان باستان به تمدن اقوام دارای زبان و فرهنگ یونانی در عصر باستان ... زبان یونانی ...


350
یونان باستان ۱۰۰۰ پیش از میلاد مردم یونانی زبان در سرزمین اصلی یونان ساکن شدند.