932
زبان یونانی باستان (Ἑλληνική Hellēnikḗ) زبانی هندواروپایی از شاخهٔ هلنی است که در دوران ...


938
زبان یونانی باستان به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


972
در زبان یونانی باستان : Κῦρος . در زبان عبری : کورِش Koresh . در زبان لاتین: سیروس Cyrus.


627
زبان یونانی باستان (ancient greek) به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


908
کتابت در یونان باستان. ... از زبان یونانی واژه‌های فراوان، مخصوصا واژه‌های مربوط به نوشتن ...


59
زبان یونانی باستان به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


791
هدف از تالیف و انتشار این کتاب، آموزش خواندنِ متن‌های اصلی به زبان یونانی باستان است و از ...


447
هدف از تالیف و انتشار این کتاب، آموزش خواندن متن های اصلی به زبان یونانی باستان است.


255
زبان یونانی باستان به‌علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


459
بسیاری از ما احتمالا با برخی از حروف الفبای یونانی باستان آشنایی داریم. لااقل از درس های ...


688
بسیاری از ما احتمالا با برخی از حروف الفبای یونانی باستان آشنایی داریم. لااقل از درس های ...


227
زبان یونانی باستان به علت برخورداری از ادبیات غنی هنوز دوستداران فراوانی دارد.


931
خرید کتاب آموزش زبان یونانی باستان نوشته ژانت بلیک از انتشارات حکمت، ایمان شفیع بیک، در شهر ...


278
هدف از تألیف و انتشارِ این کتاب، آموزشِ خواندنِ متن های اصلی به زبان یونانی باستان است و از ...


884
زبان باستان ... در چهارچوب این بینش تنها دو زبان یونانی و لاتین شایسته ی بررسی و شناخت ...


713
Posts about یونان باستان ... در روم شرقی نیز از زمان امپراتوری هراکلیوس به فرهنگ و زبان یونانی ...


385
دوران باستان. ... نخستین اثر مربوط به نحو در زبان یونانی، حدود دویست سال بعد، توسط آپولونیوس ...


878
یونان باستان ... شود که برخی از این بزرگان، لزوما یونانی نبوده بلکه آثارشان را به زبان یونانی ...


215
کتاب الفبای لاتین - حروف یونانی اثر مجتبی ورشاوی را رایگان از کتاب سبز دانلود کنید و از ...


336
ایران باستان,تاریخ ایران باستان,خط و زبان در ایران باستان,تاریخچه ی ... و ساسانی و یونانی. ٢ ...