69
رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی خانه سینما انتخاب شد ... ۰۰ هنر > سینمای ایران ...


266
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. به گزارش ...


335
انجمن صدای سینمای ایران. ... در مورد انتخاب hdr چه خصوصیاتی را باید در نظر داشته باشیم؟


2
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... ایران در ...


219
انجمن صدای سینمای ایران ... انتخاب شد. انجمن صدای ... به انتخاب اعضای هیات مدیره ...


94
... انجمن صدای سینمای ایران ... شد. انجمن صدای سینمای ... انتخاب اعضای هیات مدیره ...


121
سارا قراچه داغی رییس هیات مدیره انجمن صنفی ... خانه سینما شد. ... سینمای ایران.


348
... اعضای جدید هیات مدیره انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب ... سینما برگزار شد ...


860
... رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد. سید صادق موسوی رییس هیأت ...


968
انجمن صدای سینمای ایران. ... انجمن صدای سینمای ایران مشخص شد. 1; ... هیئت مدیره جدید ...


765
... رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای ... انجمن سینمای جوانان ایران » شد .


247
سید صادق موسوی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد. به گزارش ...


204
برگزاری مجمع عمومی هیأت مدیره انجمن تعزیه ... هالیوود هک شد!+ ... در ایران زده شد ...


501
انتخاب رییس جدید هیات ... ایران انتخاب شد ... مدیره انجمن صدای سینمای ...


837
... انجمن سینمای ... هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب شد. ...


717
... رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد. ... انجمن سینمای ...


341
... هیات مدیره انجمن صدای ... انجمن صدای سینمای ایران به ... با انتخاب و ...


562
... داغی رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه خانه سینما شد.. ... ایران ...


356
انجمن صدای سینمای ایران مجمع ... عادی، هیأت مدیره انجمن صدای ... انتخاب شد;


170
اعضای جدید هیأت‌مدیره انجمن بازیگران سینما انتخاب ... هیأت‌مدیره انجمن ... صدای میانه ...