72
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


112
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


464
... شدند اعضای هیأت مدیره انجمن ... عکاسان سینمای ایران انتخاب شد. ... صدای ایران ...


888
... سمت نایب رییس انجمن انتخاب ... اصلی در هیات مدیره این انجمن ... سینمای ایران به ...


486
... مسابقه سینمای ایران در ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد. ...


576
عضو هیأت مدیره انجمن دکترای ... رییس انجمن سینمای جوانان ... ایران انتخاب شد


673
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


676
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


753
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


522
... مسابقه سینمای ایران در ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


329
... مسابقه سینمای ایران در ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


127
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


962
«بهرام بدخشانی»، «کمال تبریزی»، «حسن خجسته»، «خسرو دهقان»، «رسول صدرعاملی»، «فرشته طائرپور» و «محمدرضا فروتن» داوران آثار بخش مسابقه سینمای ایران شدند.


945
به گزارش خبرنگار مهر، نشست جشن مستقل سینمای مستند ایران صبح امروز ۱۲ تیرماه با حضور سام کلانتری رییس جشن مستقل سینمای مستند، رامین حیدری فاروقی رییس هیأت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان سینمای ...


452
اسماعیل عفیفه به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) انتخاب شد./


751
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


713
مسعود اشتری به عنوان بازرس انجمن عکاسان سینمای ایران انتخاب شد. ... رییس انجمن چشم پزشکی ...


810
... شرکت امین اعتماد انتخاب شد ... مریم کشکولی نیا رییس هیات مدیره آسیفا شد مریم کشکولی نیا ...


481
... رییس هیات مدیره انجمن سینمای ... اعلام شد: آرای هیأت ... ایران، هیات انتخاب بخش ...


901
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.