745
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


895
سارا قراچه داغی رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان ... هنر سینمای ایران. ... خانه سینما انتخاب شد.


979
... بخش مسابقه سینمای ایران سی و ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


516
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


489
... تیرانی به عنوان رئیس هیات مدیره جدید انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شد. ... سینمای ایران.


352
محمدرضا دلپاک رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران... شد به گزارش ایسنا اعضای هیات مدیره ...


588
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


227
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


323
اسماعیل عفیفه به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن ... ایران (آیفیک) انتخاب شد. ... رییس مرکز فوریت ...


863
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


549
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


12
مدیرعامل جدید خانه سینما انتخاب شد آتیلا پسیانی ... آخرین مطالب انجمن ... موفق سینمای ایران 1 ...


329
تهران- ایرنا- «ابراهیم داروغه‌زاده» دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با صدور احکامی ...


680
... موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) انتخاب شد./ ... عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ... صدای ...


292
... آثار بخش مسابقه سینمای ایران سی و ... او از اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن ... سینما انتخاب شد.


450
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


729
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


980
رییس سازمان ... دیدار هیات مدیره خانه ... کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار شد. ...


516
رییس هیات مدیره انجمن جلوه های ویژه میدانی سینما می گوید جلوه ... تولید بنز در ایران از اوایل ...


329
... بخش مسابقه سینمای ایران سی و ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.