337
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


633
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


214
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


687
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. - به گزارش ...


989
ایران آنلاین-رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد : : محمدرضا دلپاک به عنوان ...


639
... استان، به عنوان رییس هیات مدیره شرکت پدیده انتخاب شد. ... انجمن صدای سینمای ایران ...


918
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


152
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد. ... انجمن صدای سینمای ایران


32
اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شدند.


619
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


920
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


125
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد. ... انجمن صدای سینمای ایران


432
اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شدند.


817
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


770
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


396
... و رییس هیات مدیره انجمن ... انجمن عکاسان ایران شد. ... صدای سینمای ایران انتخاب ...


987
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


447
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد. به گزارش ایلنا، در پی ...


789
تغییر در هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و ...


774
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.