287
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... اگر می خواستم از راجرز درباره باشگاه لیورپول سوال ...


533
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


748
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


554
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


227
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ماه اکتبر جانشین برندن راجرز در لیورپول شد به رسانه ...


694
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


271
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... "واقعا صحبت خوبی با هم داشتیم. راجرز انسان خوبی است.


350
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


296
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


191
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


406
روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با ... روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با آیت ...


601
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


213
برندن راجرز، سرمربی لیورپول به حمایت از نحوه برخورد یورگن کلوپ با ... راجرز از کلوپ ...


11
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


288
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


547
پاسخ دندان شکن بالوتلی به کلوپ و راجرز ... رحمتی بازی با استقلال خوزستان را از دست ...


228
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


814
حمایت راجرز از کلوپ در ... سابق لیورپول به تمجید از نحوه برخورد کلوپ با استوریج و ...


794
روایت وزیر کشور از ملاقاتش با ...


880
روایت وزیر بهداشت از آخرین ملاقاتش با آیت الله هاشمی رفسنجانی