4
... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان ... آب شور دنیا است./ عکس


446
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... اب برای کارهای ...


526
... رهاسازی آب از سد بوکان ... احیای دریاچه ارومیه ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


229
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد ...


182
گالری عکس; گالری ... برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


98
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب ...


198
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... برای گذران ...


764
... سد بوکان، بخشی از آب ... ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه ... رهاسازی این میزان آب ...


470
... آب سد بوکان در دریاچه ... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده ...


187
... آب برای احیای دریاچه ... برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


960
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب ...


925
ستاد احیای دریاچه ارومیه. صفحه نخست ; دریاچه ارومیه . وضعیت منابع آبی و مصرف آب در ...


151
... سد بوکان، بخشی از آب ... ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه ... رهاسازی این میزان آب ...


275
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... عکس ...


388
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...


837
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای ...


615
رهاسازی آب سد ... مکعب آب از سد بوکان به ... کرد برای احیای دریاچه ارومیه ...


633
رهاسازی آب سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


400
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی ...


770
... ارومیه، آب سد بوکان برای دومین بار در سال جاری به سمت این دریاچه رهاسازی ... عکس; فیلم ...