755
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


511
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


250
فرارو-مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... عکس های سیدکاظم ...


251
ارومیه- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از رهاسازی بخشی از ...


365
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... برای مثال برای 1+3 , ...


489
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


619
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای احیای دریاچه ارومیه به ... عکس و توئیت جالب ...


312
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای آذر سال ...


817
عکس ; رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای ... رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای دریاچه ارومیه ...


843
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


548
عکس ; رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای ... رهاسازی آب سد بوکان با هدف احیای دریاچه ارومیه ...


646
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


286
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


925
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


753
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای آذر سال ...


754
رهاسازی آب سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و برنامه ... برای اصلاح شبکه آب لرستان ...


741
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: 60 میلیون متر مکعب آب از سد بوکان برای احیای ...


569
عکس . فیلم ... تخصیص 300 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه; رهاسازی آب سد بوکان با هدف ...


656
تصاویر رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه عکس ...


44
... آب از سد بوکان ... برای احیای دریاچه ارومیه ... دریاچه ارومیه رهاسازی ...