756
نوبخت: یک ردیف بودجه ویژه برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص یافت-مازندمجلس: معاون رئیس ...


419
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


300
... ای برای عدالت آموزشی در ... ایم در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای ... می یافت 2 کشته در ...


825
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


88
... ردیف بودجه ای برای عدالت ... و تربیت در سال های ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


292
100 میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت ... ردیف بودجه ... در سال 1394 برای ...


730
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


83
با تصویب هیئت وزیران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ... آموزشی در ... ها ردیف بودجه ای ...


892
... یافت و به ... ردیف ویژه برای معلمان خرید خدمات آموزشی خبر دادو بیان کرد: ردیف پرداخت ...


928
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


537
... ردیف بودجه‌ای برای عدالت ... و تربیت در سال‌های ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


62
پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی به 98.6 در سال 95 ... اختصاص بودجه ویژه برای ... عدالت آموزشی ...


832
... اختصاص اعتبار ویژه و تلاش جهادی برای ... استان در سالجاری اختصاص یافت. ... در سال 95 ، تشکیل ...


421
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


492
سانحه برای یک هواپیمای آموزشی ... این عدد در سال 95 به 3.1 ... توسعه در لایحه بودجه سال های 93 ...


12
... امسال در بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان ردیف برای ... عدالت آموزشی در ... سال 94 و 95 در بودجه ...


886
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


806
... اجتماعی اختصاص یافت. ... در بودجه سال 95، توجه ویژه‌ای به ... برای تحقق عدالت سه ...


67
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تغییرات مربوط به بودجه ... در سال 97 مشخص شد؟ ... عدالت مشمولان ...


719
قانون بودجه سال 95 کل ... لایحه بودجه حذف شد. ۶ ـ در ردیف ... بسته های اموزشی تدریس ویژه دوره ...