765
در بودجه 95، چند ردیف به موضوع مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان و افزایش دریافتی های شاغلان از طریق اجرای رتبه بندی و توسعه عدالت آموزشی اختصاص داده شده است.


113
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


802
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


712
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


244
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای جذب معلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از دکتر شکوهی نخستین وزیر آموزش و پرورش 5 ...


710
پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی به 98.6 در سال 95 ... اختصاص بودجه ویژه برای ... عدالت آموزشی ...


394
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


975
در حال حاضر عدالت در ... مجلس برای اختصاص ردیف بودجه ... بررسی بودجه سال 95 در ...


862
... اختصاص دهد. در صورت ... در ردیف معین در بودجه شرکت ... که در سال 1396 برای ...


21
100 میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت ... ردیف بودجه ... در سال 1394 برای ...


175
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


713
... تصمیم بر این است که در سال 95 بخش ... عدالت آموزشی در کشور ... بودجه‌ برای ...


43
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... بودجه سال 1395 برای طرح در ... و در ردیف ...


46
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


962
... اختصاص یافت که این ... برای سال 95، یک ... مزبور در ردیف معین در بودجه شرکت ...


311
... در سال 95 بازنشسته ... باید ردیف مشخصی در بودجه تعیین ... واحدهای آموزشی اختصاص ...


644
... و عدالت آموزشی» برای ... دولت اختصاص یافت که ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


772
... اختصاص خواهد یافت ... نیز برای عدالت آموزشی در ... در بودجه 94 گفت: برای سال ...


583
... امسال در بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان ردیف برای ... عدالت آموزشی در ... سال 94 و 95 در بودجه ...


708
... آموزشی را ردیف مستقل بودجه دانست و گفت: امسال خوشبختانه در بودجه سال ... برای بودجه سال 95 ...