914
برای اطلاع از وضعیت درخواست تان باید شماره ملی را وارد کنید در غیر این صورت باید کد رهگیری ...


886
وسميت الدوحة بهذا الاسم لأنها بنيت على خليج من البحر. قامت في البدء عام 1686م بعد موقعة دوحة ...


522
42315 في في في stop_word 39592 من من من stop_word