932
اما اینکه محفظه ی احتراق موتور های جت چطور ... مزدوج و یکنواخت به دمای عملیاتی ...


908
محاسبه دمای گذرای پيستون موتور si با استفاده از تحليل حرارتی محفظه احتراق به روش ...


513
محفظه احتراق موتور مشابه سیستم تزریق, مسیر طولانی در گسترش و تکامل تدریجی فنی را ...


886
نه نقطهٔ اشتعال و نه نقطه احتراق، به دمای منبع احتراق که بسیار بالاتر است وابسته نمی ...


626
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق ... دمای احتراق ...


480
مقدمه ای بر علوم هوافضا - محفظه ی احتراق - تکنولوژی پیشرانهای جت - مقدمه ای بر علوم هوافضا


367
اتاقهای احتراق موتور دیزل مراحل احتراق سوخت در موتورهای دیزل به نحوی طراحی می شود که ...


234
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق ... دمای احتراق ...


355
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی میدان جریان و دمای داخل محفظه احتراق استوانه‌‌ای ...


4
در این نوع محفظه احتراق در یک جا بوده , انقدر کوچک است که در موقع ... سنسور دمای ...


893
در این نوع محفظه احتراق در یک جا بوده , انقدر کوچک است که در موقع ... سنسور دمای ...


280
شما اینجا هستید: آبگرمكن دیواری بوتان محفظه احتراق ... اختلاف دمای آب ورودی و ...


427
محفظه احتراق با شعله ... بیرون‌زدگی شعله و دمای دیواره خارجی محفظه احتراق، در ...


453
نه نقطه اشتعال و نه نقطه اشتعال، به دمای منبع احتراق که بسیار بالاتر است وابسته نمی ...


617
محاسبه دمای گذرای پيستون موتور si با استفاده از تحليل حرارتی محفظه احتراق ... و دمای ...


198
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق ... دمای احتراق ...


310
موتورهاي محفظه احتراق متغير ( قسمت اول) Variable Compression Ratio . ... سنسور دمای منیفولد ...


635
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی دمای داخل محفظه احتراق استوانه ای با سوخت مایع ...


505
مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به ...


47
سوخت و احتراق. مقدمه. هنوز هم واکنشی که در آن سوخت با اکسيژن ترکيب می شود و گرما آزاد می ...