448
اما اینکه محفظه ی احتراق موتور های جت چطور کار ... مزدوج و یکنواخت به دمای عملیاتی ...


505
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق شده و ... آن دمای احتراق ...


388
مقدمه ای بر علوم هوافضا - محفظه ی احتراق - تکنولوژی پیشرانهای جت - مقدمه ای بر علوم هوافضا


102
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی میدان جریان و دمای داخل محفظه احتراق استوانه‌‌ای با ...


306
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی دمای داخل محفظه احتراق استوانه ای با سوخت مایع توسط دو ...


890
محفظه احتراق با شعله پایدارشده ... بیرون‌زدگی شعله و دمای دیواره خارجی محفظه احتراق، در ...


999
احتراق یا سوختن (به ... بالای واکنش -که منجر به تولید گرمای زیاد در زمان اندک و بالا رفتن دمای ...


921
شما اینجا هستید: آبگرمكن دیواری بوتان محفظه احتراق ... اختلاف دمای آب ورودی و ...


475
تزریق آب به محفظه احتراق موتور (water injection or anti-detonant injection (ADI)


413
محاسبه دمای گذرای پيستون موتور SI با استفاده از تحليل حرارتی محفظه احتراق به روش مقاومت-خازن ...


53
محفظه ی احتراق اما اینکه محفظه ی احتراق موتور های جت چطور کار میکند و چه تفاوتی با محفظه ی ...


968
محاسبه دمای گذرای پيستون موتور si با استفاده از تحليل حرارتی محفظه احتراق به ... و دمای شبنم ...


5
can : در نوع can محفظه ی احتراق از یک یا تعدادی لوله یا قوطی تشکیل شده و در تمام قسمت های داخلی آن ...


821
در شکل زیر قسمتی از مقطع طولی یک محفظه احتراق نشان ... یکنواختی پروفیل دمای خروجی از محفظه. ...


971
کانتورهای کسرجرمی شبیه سازی در محفظه احتراق کانتور های سرعت و فشار در ...


305
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق شده و ... آن دمای احتراق ...


911
مقدمه ای بر علوم هوافضا - محفظه ی احتراق - تکنولوژی پیشرانهای جت - مقدمه ای بر علوم هوافضا


944
محفظه ی احتراق اما اینکه محفظه ی احتراق موتور های جت چطور کار میکند و چه تفاوتی با ...


610
در این نوع محفظه احتراق در یک جا بوده , انقدر کوچک است که در موقع ... سنسور دمای ...


556
به این شکل که ابتدا دمای اتاقک احتراق را ... به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق ...