731
رهروان ولایت ـ ما مردم ايران اسلامي براي شركت در انتخابات براي خودمان دلائلي داريم كه اين ...


651
٣: در انتخابات شركت نميكنيم چون يك سني يا مسيحي يا يهودي يا بي دين صلاحيت نمي شود.


652
چه کسانی می توانند در انتخابات شورای ... حسنعلي نوري كه به دليل شركت در همايش توجيهي ...


412
پاول گرودينين، نامزد حزب كمونيست روسيه به دليل اينكه ... شركت در انتخابات از سوي ...


49
... رياست جمهوري را دليل شركت نكردن وي در كنگره ... براي شركت در انتخابات و نوع شركت‌مان ...


824
تابش تاكيد كرد: دو طيف مخالف حضور خاتمي پاي صندوق راي بودند؛ يكي افراطي‌هاي داخل كشور و ...


983
كاهش مشاركت مردم در انتخابات به دليل ناخشنودي از ... اين ماجرا هم در شركت نكردن مردم در ...


969
در اين مقاله به دنبال دلائل قرآني و روائي براي شركت در انتخابات ... دليل قرآني ما براي شركت ...


136
تهران-ایرنا- همایش توجیهی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره ... انتخابات شوراها در ...


22
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است و كندوكاو در ...


783
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است و كندوكاو در ...


66
نخستین پیام تلویزیونی حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و با آرایی افزون بر ...


218
رئيس ستاد انتخابات خوزستان گفت: ميانگين مشاركت خوزستاني‌ها در هشت دوره گذشته انتخابات ...


634
(rm) صدا | Summary of Iran Stories in Today's BroadcastsBehnam NateghiSunday, February 15, 2004 Rift in the Reformist Camp over Participation in the ...


511
دليل نامگذاري شركت به اين اسم نيز آن است كه ... ثبت نام یک طنزپرداز در انتخابات ریاست ...


965
وي دليل ديگر كاهش شركت مردم در ... به نحوي كه بعد از شركت در انتخابات فرايند سياسي جامعه ...


169
دليل كاهش حضور مردم در پاي صندوق هاي ... افغانستان را براي شركت در انتخابات نپذيرفت بلكه ...


230
فاطمه راكعي: روحاني نمي‌تواند در انتخابات شركت نكند «اگر زنان اصلاح‌طلب قصد داشته باشند ...


800
در اين انتخابات بر طبق اساس نامه انجمن ... انجمن، يك نفر به دليل عدم شركت در جلسات ...


23
شكست ليبرالها در انتخابات كويت * حسين رزمنده مردم كويت براي تعيين نماينده هاي پارلماني كه ...