440
قديمي‌ترين مسجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جی و زير يک مدرسه مدفون است که به دليل پرتردد ...


495
مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی ... در این مسجد دفن ... مسجد است؛ چون در زیر ...


580
... ترین و قدیمی‌ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ... خاک مقدس دفن کنند.» در مسجد ...


359
قدیمی ترین مسجد اصفهان مدفون در تپه جی. مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان گفت: تپه جی ...


619
زندگی زیر یک چتر ... این مسجد در قدیمی ترین بخش استانبول واقع شده که ... وی در همین مسجد دفن شده ...


760
قدیمی ترین مسجد اصفهان ... حجت اله رشید کلویر مقایسه ی اشتیاق به مدرسه و فرسودگی تحصیلی در ...


606
بخش‌های زیر در مساجد ... اجزا در یک نقش در عین حال که ... مسجد قبا در مدینه، قدیمی‌ترین مسجد ...


564
... حکومت در اصفهان،یک دوره ... در قدیمی مسجد با ... گنبد و مسجد است؛ چون در زیر این ...


320
... ترین و قدیمی‌ترین ... هم در مسجد جامع اصفهان وجود ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


678
مسجد گز اصفهان . مسجد گز در ... و یکی از قدیمی ‌ترین و ... در زیر تالار بزرگ مسجد، نهر ...


168
... ترین و قدیمی‌ترین ... هم در مسجد جامع اصفهان وجود ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


488
مسجد گز اصفهان . مسجد گز در ... و یکی از قدیمی ‌ترین و ... در زیر تالار بزرگ مسجد، نهر ...


191
محراب مسجد در ضلع ... منزل مسکونیش در کوچه بیک دفن می‌کنند و ... قدیمی‌ترین کلیسای ...


783
این بنا با فضایی مربع شکل در زیر ... اصفهان در ... و قدیمی ترین بنای شهر مسجد ...


641
مسجد و مدرسه ... این مدرسه قدیمی که در خیابان ... حرم هشت ضلعی کنونی و سردآب زیر آن در زمان ...


850
مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی ... اصفهان رفتم و در زیر ... یک فضای مسجد ...


116
مسجد جامع جنه، به ... شهر جنه یکی از قدیمی ترین شهرها در جنوب ... تصویری دردناک از یک مدرسه ...


154
... اسلامی ایران در اصفهان دفن شود و مردم تحمل ... یک مسجد در ... به قدیمی‌ترین ...


141
... قدیمی‌ترین مسجد جهان است. در دهه ... اصفهان در ایران. مسجد امام ... در همین مسجد دفن ...


648
کارلادان یا گارلادان از محله‌های قدیمی در غرب شهر اصفهان ... اين مسجد در ... یک باب مدرسه ...