581
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


910
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات اموزشی باید در استان های مختلف توزیع شود


292
... عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان ... ۹۷ در نظر گرفته شده است ... در رشته‌های مختلف برای ...


694
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


793
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


623
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


194
... نیرو در رشته‌های مختلف برای ... در نظر گرفته شده است. ... فرهنگیان در ردیف بودجه ...


960
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


282
... فولاد در نظر گرفته شده است و ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ... 95 : مطالبات فرهنگیان ...


865
خبر20 در تلگرام . نرم ... بیمه فرهنگیان ... خبر های آموزش وپرورش و تبادل نظر و استفاده کاربران ...


797
... فولاد در نظر گرفته شده است و ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ... 95 : مطالبات فرهنگیان ...


365
خبر20 در تلگرام . نرم ... بیمه فرهنگیان ... خبر های آموزش وپرورش و تبادل نظر و استفاده کاربران ...


636
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


779
مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد: مطالبات پرداخت نشده فرهنگیان اعلام‌شد میانگین حقوق معلمان


68
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


102
... در حین بودجه است که باید پرداخت ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


444
... است. در لایحه بودجه سال ... می‌شود; برای پرداخت ... فرهنگیان در ماه‌های ...


675
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


665
... اعتبارات معوقه ... های منابع، برای چند مورد از ردیف‌های بزرگ‌مقیاس روشی را در نظر گرفته ...


433
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...