855
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


688
... بودجه 95 پرداخت مطالبات ... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


295
... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... در استان های مختلف ...


288
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


357
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


68
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


778
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در چند ردیف گنجانده شده است. ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ...


226
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


429
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


852
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


307
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


757
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


248
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


1000
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... آموزشی در نظر گرفته شده است.


822
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


976
... برف و کولاک در ۱۲ استان; یمن با موشک‌های ناتو بمباران می‌شود; ... تومان در بودجه ...


335
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


859
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...


849
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... فرهنگیان ایجاد شده است که ...


779
خبری خوش برای فرهنگیان در چند ... در نظر گرفته شده است و ... می‌شود در ردیف بودجه ...