677
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی،دانشگاه ...


412
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ; اخبار ...


710
کاشت ۷۰ اصله نهال در محوطه دانشگاه علمی کاربردی ... در محوطه دانشگاه علمی کاربردی لرستان.


878
فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی ... متعلق به دانشگاه جامع علمی کاربردی می ...


670
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ; صفحه ...


237
دانشگاه لرستان در نظر دارد ... به میزبانی انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه ...


539
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ; صفحه ...


48
رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی واحد استانی لرستان گفت: درحال حاضر 13 هزار و 820 دانشجو در مقاطع ...


668
بازید علمی ... ‌‌رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: از توان علمی ... مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی ...


435
پیروزی لرستان(علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد) ... دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ...


320
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان; تأسیس: ۱۳۷۴: نوع: دولتی: بنیانگذار: دکتر توفیق: معاون پژوهشی


597
خبرگزاری فارس: رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان گفت: طبق قانون تحصیل دانشجویان شاهد و ...


585
ساختمان و مجموعه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی لرستان افتتاح شد . با حضور سرپرست دانشگاه علمی ...


616
پیام نورنا : رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی واحد استانی لرستان گفت: درحال حاضر 13 هزار و 820 دانشجو ...


675
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ; صفحه ...


235
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... مرکز جامع علمی کاربردی شیشه لرستان;


535
در صورتی که رشته شما موجود نمی باشد لطفا با کانون دانش آموختگان دانشگاه تماس ...


668
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی لرستان گفت: درحال حاضر ۱۵۰ رشته آموزشی در دانشگاه جامع ...


801
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ; صفحه ...


488
افزایش سرانه فضای آموزشی دانشگاه لرستان در دولت تدبیر و ... اجرای طرح دوست علمی در مراکز ...