558
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ...


440
در جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان و مدیر کل آموزش و پرورش استان ...


387
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: کار دانشگاه تامین نیاز ... مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی ...


6
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ;


906
رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی لرستان گفت: وضعیت کیفی مراکز علمی- کاربردی لرستان ...


621
فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی-کاربردی خواهشمنداست جهت تعیین وضعیت خود بعنوان ...


938
رئیس دانشگاه علمی- کاربردی لرستان از راه‌اندازی چهار مرکز آموزش علمی- کاربردی جدید ...


451
دانشگاه علمی کاربردی یخچال سازی ... اصناف مرکز لرستان و مرکز آموزش علمی ...


27
مرکز جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد لرستان ... توسط دانشگاه علمی کاربردی و به ...


516
دانشگاه علمی کاربردی ... رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی لرستان;


972
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: ثبت‌نام دوره‎های کاردانی فنی و کاردانی ...


567
خبرگزاری فارس: رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان گفت: طبق قانون تحصیل دانشجویان ...


946
دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر نظر ... پرو‍ژه هاي در دست ساخت دانشگاه بزرگ لرستان 4.6 ...


370
دانشگاه مجازی 195 ... استخدام عضو هیات علمی; استخدام دکتری ...


793
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان; تأسیس: ۱۳۷۴: نوع: دولتی: بنیانگذار: دکتر توفیق: معاون ...


186
لیست رشته ، لیست رشته های بدون کنکور ، دانشگاه علمی کاربردی ... علمی کاربردی لرستان ...


645
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... لرستان ; مازندران ; مرکزی ; هرمزگان ; همدان ; یزد ;


463
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی لرستان گفت: درحال حاضر ۱۵۰ رشته آموزشی در دانشگاه ...


571
سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان با صدور ... معرفی 230 عضو علمی دانشگاه پیام نور ...


347
مسئول امور مدرسان دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: 1000 نفر از مدرسان دارای مجوز برای ...