918
هندوانه ابوجهل متعلق به خانواده خیار و کدو است و میوه ای زردرنگ ، تلخ مزه و با بویی تند و ...


470
هندوانه ابوجهل ، خیار تلخ ، تاک فاسد، ( از نظر طبع قدیم خیلی گرم و خشک است) خواص این گیاه


258
کاربرد در طب سنتی: میوه محرک کبدی قوی و مسهل و دافع آب می باشد و به عنوان. یک مسهل قوی به کار ...


751
خیار. گوجه فرنگی ... تحقیقات اخیر نشانگر آن است که مصرف گیاه هندوانه ابوجهل همراه با اشعه ...


346
دهملا روستایی کهن - خیار گرگو ،هندوانه ابوجهل - روستای دهملا-انجمن میراث فرهنگی هندیجان ...


171
شاید تاکنون نام هندوانه ابوجهل را شنیده باشید؛ میوه‌ای ... محلی بوشهر به آن خیار گرگو ...


462
دستور تهیه روغن حنظل. پوست هندوانه ابوجهل را گرفته و آن را خرد کنید و مختصر روغنی(کنجد یا ...


448
هندوانه ابوجهل ... حنظل ، مراره الصحاری و علقم نام‌برده شده است ، اهالی بوشهر به آن خیار ...


324


980
معرفی گیاهان دارویی مناطق گرمسیری - هندوانه ابوجهل ( خیار تلخ ) - آشنایی با گیاهان دارویی ...


432
هندوانه ابوجهل ... بیابانی و دره‌ای استان بوشهر می‌روید و اهالی محلی بوشهر به آن خیار گرگو ...


718
خیار گرگو (Gorgoo) یا همان هندوانه ابوجهل میوه‌ای تلخ‌مزه ای است از راسته کدوئی‌ها(Cucurbitales) از ...


725
شاید تاکنون نام هندوانه ابوجهل را شنیده باشید؛ میوه‌ای ... محلی بوشهر به آن خیار گرگو ...


758
خیار; هندوانه ... هندوانه ابوجهل یک گیاه بالارونده است که به طور معمول در آسیا و حوضه ...


946
هندوانه ابوجهل ... هندوانه ابوجهل متعلق به خانواده خیار و کدو است و میوه ای زردرنگ ، تلخ ...


808
پاتوژنز: دردهای کولیکی و تخلیه خون و مخاط با اثر بر کولون و رکتوم. نورالژی تخمدان با اثر بر ...


562
هندوانه به راحتی از انواع مختلفی از آفت ها تاثیر می پذیرد. حشرات خیار ( نوعی سوسک بالنگی ) ...


461
شاید تاکنون نام هندوانه ابوجهل را شنیده ... هندوانه ابوجهل، متعلق به خانواده خیار و کدو است ...


59
هندوانه ابوجهل ... حنظل ، مراره الصحاری و علقم نام‌برده شده است ، اهالی بوشهر به آن خیار ...


500
میوه خیار تلخ حاوی ماده ای شبیه انسولین است و مصرف روزانه حدود ۶۰ گرم ... هندوانه ابوجهل: ...