614
ترکمن سسی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به افزوده شدن سالیانه ۱۰ تا ۱۵ ...