10
حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی + ... حمله پلنگ به انسان زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها وارد حریم ...


826
به کارگیری خرد ... در پارالمپیک پکن تا پرورش جوجه با درآمد ۴ میلیون تومانی توسط جوان ...


326
حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی ... حال عزیمت بوده، در مسیر راه مورد حمله پلنگ قرار گرفت و ...


136
حمله یک پلنگ به یک جوان گالیکشی/ تصاویر. دهیار روستای سیجان گفت: یک پلنگ در روستای سیجان از ...


672
حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی ... رفته بودم که مورد حمله پلنگ قرار گرفتم.هنگامی که با پلنگ ...


676
حمله پلنگ به یک جوان ... حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی + ... حمله پلنگ به انسان زمانی رخ می ...


130
... حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی. ... در حال عزیمت بوده، در مسیر مورد حمله پلنگ قرار گرفت و ...


721
جوان گالیکشی که مورد حمله پلنگ قرار گرفته ... به یک جوان از این روستا حمله و وی را به شدت ...


830
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی ... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان ...


26
... دلیل حمله پلنگ به چوپانان اهل ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


554
برخی مسئولین واقعا ضعیف عمل می کنند / از اینکه عده ای مثل لاشخور به جان نظام افتاده اند و می ...


907
... با تائید حمله پلنگ به جوان ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


972
تصاویر/ حمله پلنگ به گله دامدار گالیکشی ... جوان 23 ساله ... حمله پلنگ به انسان ...


628
» محک: به کودکان سرطانی بدون صرف هیچ هزینه ای کمک ...


188
... با تأیید حمله پلنگ به جوان ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


282
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی ... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان ...


228
... گلستان با تأیید حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه باعث حمله پلنگ به چوپان ...


153
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه باعث حمله پلنگ به چوپان ...


785
... دلیل حمله پلنگ به چوپانان اهل روستای قرطاول مراغه، دفاع حیوان در مقابل این افراد بوده و ...


960
گله بز چوپان گالیکشی موردحمله پلنگ ... حمله پلنگ به گله دامدار ... سایری» جوان 23 ساله ...