313
حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی + ... حمله پلنگ به انسان زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها وارد حریم ...


226
به کارگیری خرد ... در پارالمپیک پکن تا پرورش جوجه با درآمد ۴ میلیون تومانی توسط جوان ...


820
حمله یک پلنگ به یک جوان گالیکشی/ تصاویر. دهیار روستای سیجان گفت: یک پلنگ در روستای سیجان از ...


896
حمله پلنگ به یک جوان ... حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی + ... حمله پلنگ به انسان زمانی رخ می ...


442
... حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی. ... در حال عزیمت بوده، در مسیر مورد حمله پلنگ قرار گرفت و ...


960
برخی مسئولین واقعا ضعیف عمل می کنند / از اینکه عده ای مثل لاشخور به جان نظام افتاده اند و می ...


298
حمله پلنگ به یک جوان گالیکشی ... حمله پلنگ به انسان زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها وارد حریم ...


924
جوان گالیکشی که مورد حمله پلنگ قرار گرفته ... به یک جوان از این روستا حمله و وی را به شدت ...


463
... با تائید حمله پلنگ به جوان ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


19
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی ... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان ...


997
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی ... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان ...


478
... دلیل حمله پلنگ به چوپانان اهل ... حمله یک پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


241
... دلیل حمله پلنگ به چوپانان اهل ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


812
... با تأیید حمله پلنگ به جوان ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


176
... با تائید حمله پلنگ به جوان ... حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه ...


302
تصاویر/ حمله پلنگ به گله دامدار گالیکشی ... جوان 23 ساله ... حمله پلنگ به انسان ...


806
حمله پلنگ به یک ... کـــل حفاظت محیط‌زیست گلستان با تأیید حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: ...


653
... با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی گفت: تعرض به زیستگاه باعث ... حمله پلنگ به یک جوان ...


718
... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان گالیکشی ... گلستان با تائید حمله پلنگ به جوان ...


992
حمله پلنگ به گله دامدار گالیکشی ... سایری» جوان 23 ساله ساکن ... حمله پلنگ به انسان ...