472
... یک گروه تروریستی تکفیری مسوولیت حمله به پایگاه نظامی سازمان ملل در مالی را ... نام در ...


469
... به پایگاه سازمان ملل متحد ... مالی در پی طراحان حمله به ... حمله تروریستی به هفته ...


851
حمله تروریستی به پایگاه سازمان ملل در مالی . ... مسلح به پایگاه سازمان ملل در شمال ...


877
حمله تروریست های مسلح به هتل ... سازمان ملل در «سواره» واقع در مرکز کشور مالی ...


248
... میزان آذر ٧ حمله تروریستی به پایگاه سازمان ملل ... مستقر در مالی ... حمله تروریستی ...


784
... حمله به مقر سازمان ملل ... تروریستی ... مقر سازمان ملل متحد در مالی ...


942
... سازمان ملل متحد در ... مالی هدف حمله تروریستی ... به هتلی در کشور مالی ...


393
افراد مسلح در حمله به یکی از پایگاه ... سازمان ملل در کشور مالی ... حمله تروریستی در مالی ...


254
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


586
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


911
افراد مسلح در حمله به یکی از پایگاه ... سازمان ملل در کشور مالی ... حمله تروریستی در مالی ...


867
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


790
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


944
به گزارش پایگاه اطلاع ... شورای امنیت حمله تروریستی در مالی را ... سازمان ملل لغو ...


307
گروه های مسلح به پایگاه سازمان ملل در شهر کیدال واقع در شمال مالی حمله کردند.


953
... ما به شدت حمله تروریستی جدید به ... سازمان ملل حمله ... به پایگاه‌های پ.ک.ک در ...


720
... منابع مالی ... به این حمله تروریستی ... در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ...


833
به گزارش مشرق، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ... شاعران در ... » حمله به یک پایگاه ...


732
بازار مالی; ... واکنش ایران به حمله تروریستی لندن ... خوشرو در سازمان ملل: ...


866
... مقام های مالی روز شنبه اعلام کردند که ... شمار کشته شدگان این حمله به 13 تن ... نام در خبرنامه ...