81
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله کردند.


500
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


393
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


293
افراد مسلح ناشناس در مالی یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل را در شمال این کشور هدف حمله ...


770
گروه افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی حمله ...


441
28.11.2015 · Eingebettetes Video · گزارش ها زا حمله افراد ... به یک مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ...


545
حمله افراد مسلح به یک ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ... مالی در حمله افراد مسلح ...


500
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


772


464
... در حمله به مقر سازمان ملل ... مسلح به یک هتل در مالی ... به پایگاه سازمان ملل در ...


31
افراد مسلح با حمله به پایگاه ارتش هند در ... حمله افراد مسلح به ... در امور ملل ...


50
حمله افراد مسلح به یک ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ... مالی در حمله افراد مسلح ...


436
افراد مسلح صبح امروز به یک ... به یک پایگاه هوایی هند حمله ... به یک پایگاه ...


984
... در حمله به مقر سازمان ملل ... مسلح به یک هتل در مالی ... به پایگاه سازمان ملل در ...


748
... به یک پایگاه ارتش هند در ... در سازمان ملل خیلی‌ به ... در حمله به ...


753
در اثر حمله افراد ناشناس به پایگاه ... هند در کشمیر یک ... در اثر حمله افراد ...


212
حمله افراد مسلح به یک بالگرد ... افراد مسلح ناشناس به یک بالگرد روسی در فرودگاه شهر ...


251
... های مالی‌ به سازمان ملل ... افغان در تیراندازی افراد مسلح; ... در یک زندان ...


444
شب گذشته افراد مسلح به یک پاسگاه در مریوان، در استان کردستان ایران، حمله و به آن شلیک ...


166
حمله افراد مسلح به ... در حمله افراد مسلح در شهر عریش مصر، سه نیروی پلیس و یک غیر نظامی ...