379
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب دادند که ...


95
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب دادند که ...


583
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... به سازمان ملل در ...


104
حمله تروریست های مسلح به هتل محل اسکان کارگران سازمان ملل در ... در مرکز کشور مالی ...


916
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله کردند.


213
... ایرنا- منابع آگاه از حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای سازمان ملل در مالی ... نام در ...


256
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


353
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


732
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


505
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


460
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... مسلح به یک پایگاه ...


232
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


53
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


293
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


927
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


727
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در ...


956
بنا بر این گزارش گروهی از افراد مسلح که می ... حمله به یک پایگاه نظامی ... سازمان ملل می ...


364
... کرد که در حمله به پایگاه نظامی ... یک پایگاه نظامی در مالی. ... بر نترسیدن افراد از ...


855
... به پایگاه «کیدال» حمله ... در آن حادثه افراد مسلح بیش ... مالی ، سازمان ملل ...


132
افسر پلیس در یک حمله به سبک ... داد که در حمله... افراد مسلح به نیروهای سازمان ملل در شمال مالی ...