502
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی : افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


731
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


102
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


105
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


364
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


133
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی - به گزارش ... حافظ صلح سازمان ملل را به تن ...


257
حمله افراد ناشناس به 2 پایگاه نظامی در مالی. افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


979
پیشتر گزارش شده بود که افراد مسلح ناشناس صبح شنبه یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در کیدال در شمال این کشور را هدف حمله موشکی قرار دادند.


340
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حمله افراد مسلح با خودروی بمب گذاری شده و همچنین موشک به پایگاه «بارخان» متعلق به نیروهای فرانسوی در کشور مالی و همچنین یک پایگاه دیگر متعلق به صلح ...


698
حملۀ افرادی مسلح به پایگاه اصلی نیروهای سازمان ملل و نیروهای فرانسوی در شمال مالی به کشته شدن 15 فرد مسلح و یک نیروی حافظ صلح منجر شد.


273
افراد ناشناس در لباس نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


488
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


518
پیشتر گزارش شده بود که افراد مسلح ناشناس صبح شنبه یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در کیدال در شمال این کشور را هدف حمله موشکی قرار دادند.


538
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حمله افراد مسلح با خودروی بمب گذاری شده و همچنین موشک به پایگاه «بارخان» متعلق به نیروهای فرانسوی در کشور مالی و همچنین یک پایگاه دیگر متعلق به صلح ...


542
حملۀ افرادی مسلح به پایگاه اصلی نیروهای سازمان ملل و نیروهای فرانسوی در شمال مالی به کشته شدن 15 فرد مسلح و یک نیروی حافظ صلح منجر شد.


513
... متعهد به خارج کردن افراد مسلح ... سازمان ملل در مالی ... در آمریکا: حمله به ...


693
وزارت دفاع روسیه هشدار داد،‌ افراد مسلح در ... پایگاه حمیمیم است به ... سازمان ملل در مالی


343
افراد مسلح ناشناس با حمله به هتلی در مرکز کشور مالی، یک نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را مجروح کردند.


828
... گروه‌های مسلح به این پایگاه‌ها ... پس از تصرف یک پایگاه نظامی در ... در سازمان ملل ...


829
منابع وابسته به سازمان ملل از حمله به ... به یک پایگاه در کشور ... افراد مسلح ...