381
به گزارش نشریه Observer در سال 2013 "هر هفته، دو زن در بریتانیا در خانه‌های خود کشته می‌شوند.


456
تاریخچه حقوق زنان در ... در آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می ...


57
موضوع حقوق زن در اجتماع، موضوعیست که ... های آزادادی خواهی زنان در اروپا، و به محض پدید ...


597
نمونه بارز این امر را می‌توان در تحریم‌های شورای اروپا در ... نقض حقوق بشر زنان در ...


511
زیررده‌ها. این ۱۳ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۱۳ زیررده است.


365
جستار بیانات رهبری کلیدواژه حقوق زنان در ... نکته‌ی مهم این است که حتّی وقتی در اروپا برای ...


67
در این نشست هیاتی از اتحادیه اروپا و نمایندگان وزارت های خارجه، کار و امور اجتماعی، زنان ...


620
زنان - دبیر کل لابی زنان اروپا از نبود برابری بین زنان و مردان در کشورهای اروپایی انتقاد کرد.


267
«در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هایی آغاز شد. نویسندگان و متفكران قرن 17 و 18 ...


219
بنا به حکم دیوان حقوق بشر اروپا قضات یک دادگاه تجدیدنظر در پرتغال در قضاوت در مورد اهمیت ...


580
رئیس آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا خشونت علیه زنان را مسئله‌ای با سابقه طولانی در اتحادیه ...


993
حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق ...


71
نقص حقوق زنان و کودکان در اروپا، زنان و ... آید که موارد بسیاری از نقض این حقوق در کشورهای ...


302
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا در این رابطه به احکام دو پرونده اشاره کرده‌اند که شاکیان آنها ...


976
دیوان حقوق بشر اروپا قانون بلژیک درباره ممنوعیت استفاده از نقاب و برقع را تائید کرد. دو زن ...


143
این زن در قلب اروپا برای دفاع از ... هنوز هم برای حقوق زنان، کودکان و در موارد لازم مردان می ...


839
نقض گسترده حقوق زنان در کشورهای اتحادیه اروپا | تریبون زمانه تریبونی است در اختیار شهروندان.


741
حقوق زنان در اروپا «در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هایی آغاز شد.


720
آیا اتحادیه اروپا حقوق بشر اسلامی را ... جمهوری زن در تاریخ آمریکا، زنان در اروپا دست به ...


994
کشورهای اسکاندیناوی که گفته می‌شد از نظر رعایت حقوق زنان وضع ... زنان در اروپا تاکید ...