623
بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب اور بود ، گفتم : حفظ حکومت از جان ...


799
... و سؤال برانگیز باشد که چگونه حفظ نظام ما از حفظ جان جانان امام زمان ... امام زمان ...


629
پاسخ این است که حفظ نظام از حفظ همه جان‌ها بالاتر است ... اولی‌تر است، حتی حفظ جان امام ...


743
پاسخ این است که حفظ نظام از حفظ همه جان‌ها بالاتر است، حتی تا ... امام زمان عج, امام عصر ...


939
اينجانب سخني از امام ... فقیه یا حفظ شخص امام زمان (عج) ، حفظ نظام ... جان امام زمان ...


269
بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب اور بود ، گفتم : حفظ حکومت از جان ...


460
آیا واقعا حفظ نظام جمهوری اسلامی، حتی از حفظ جان امام زمان (عج) بالاتر است؟! چرا؟! دو احتمال ...


825
امام خمینی ره در طول حیات خود در زمان های متعدد، بارها و بارها بر لزوم حفظ این انقلاب و نظام ...


537
... از هرج ومرج و حفظ نظام ... حفظ نظام - امام ... با مصلحت حفظ نظام حفظ دين زمان و ...


67
پرسش و پاسخ ، اينجانب سخني از امام ... حفظ جان رسول خدا ... يا حفظ شخص امام زمان ( عج ) ، حفظ نظام ...


811
حفظ حکومت اسلامی مهمتر از حفظ جان امام زمان ... حفظ حكومت از جان امام ... از ۸ سال پیش) ۶ نظام ...


158
... اهمیت حفظ جمهوری اسلامی از حفظ امام زمان ... مگر تمام این نظام و ... نیز به خاطر آن جان ...


171
«حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان واجب‌تر است»! این سخنان کریمی قدوسی از اعضای جبهه ...


9
آیا حفظ نظام جمهوری اسلامی از حفظ فرد حتی اگر آن فرد امام زمان (ع) باشد مهم تراست؟


851
... و در واقع حفظ هویت نظام از یك طرف ... امام فرمودند: «حفظ نظام اسلامی ... حقیقت جان و ...


306
4/3/2017 · حفظ جمهورى اسلامى از حفظ يك نفر ولو ... حفظ جان امام زمان عج ... حفظ نظام جمهوری ...


582
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که جان خود را برای حفظ ...


615
حفظ جان امام زمان ... حفظ جان از امام زمان استاد رائفی ... امام میفرمود:حفظ نظام از اوجب ...


198
چنان چه در زمان رسول ... زن مسلمانی واجب است، اما حفظ جان ... حفظ نظام از اوجب واجبات ...


833
... کردند، جان و مال و ... در زمان حیات امام ... و در واقع حفظ هویت نظام از یك طرف، و ...