758
د : صدور حكم تاريخي حضرت امام خميني (ره) ... (ره) تنها راه اصلاح جهان را در چه مي ...


333
عدالت از ديدگاه امام خميني‌(ره) ... مكاتب در جهان ... مادي و تنها راه نيل به آن ...


208
... جهان اسلام به پايان راه ... شخصيت حضرت امام خميني ... امام خميني (ره) اصلاح ...


890
نگاهی گذرا به زندگی‌نامه‌ی حضرت امام خمینی(ره) ... طرح اصلاح اساس ... تنها راه ...


725
امام خمينى در تعقيب هدفهاى ارزشمند خويش در سال 1328 طرح اصلاح ... تنها راه ... حضرت امام خمينى (ره)


289
این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است ... حضرت امام(ره) بارها در طول مبارزه با یادآوری این نکته ...


212
5- حضرت امام خميني (ره) تنها راه اصلاح جهان را در چه مي ...


257
گزيده‏اى از بيانات حضرت امام خمينى (ره) ... اما امام خمينى هيچگاه تنها ... امام خمينى در جهان ...


294
... معظم که تنها راه برای ... پرفتوح امام خميني ره سلام ... ارتحال حضرت امام خمینی(ره)


956
اين کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است ... حضرت امام خميني در تعيين خط مشي مبارزه با ... (ره) در ...


502
حضرت امام خميني(ره) ... تنها راه ... کـه در جـهان بـا نام و پيام امام ...


616
یاد محمد جهان آرا ... يكي از رباعيات حضرت امام خميني (ره) ... باور باید کرد که تنها راه نجات ...


609
البته با وجود اين سخن به نظر مي رسد كه حضرت امام خميني ره ... امام كه تنها ... اصلاح بشود، ما ...


313
قيام حضرت امام خميني (ره) ... (ره) و احیای دینی در جهان. ... _ در جست وجوى راه از كلام امام ...


743
... رهبري امام خميني (ره) ... داده و تنها راه اصلاح در جهان را ... نظير حضرت امام خميني و به ...


711
سيد مصطفي خميني فرزند حضرت امام (ره) ... ندانستيم و راه ... معتقد است تنها جهان آزاد به ...


729
... حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره ... جهان‌ در آن‌ روز، تنها براي ... عنوان‌ تنها راه‌ غلبه ...


854
اگر امام نيست ، خداي او ، راه ... جملات قصار حضرت امام خمینی (ره) ... امام خميني (ره) از نگاه جهان ...


50
شايد بهتر باشد بگوييم اگر رهبري فرمودند: «اين انقلاب بي‎نام خميني(ره) در هيچ‎ جاي جهان شناخته شده نيست»، امام هم فرمودند: «آقاي خامنه‎اي براي رهبري صلاحيت و شايستگي دارد.»


937
... کنيد و در اين راه با ... و احوال حاکم بر جهان، بيگانه و بي ... حضرت امام خميني(ره) ...