939
عنوان مقاله : برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي سازماني dss. نويسنده : حسین مبارکی ، سارا آقازاده


476
حسام الدین قاسمی محمدحسن مبارکی. ... حسین مقیمی. 27. 3. 1391. 16 ... دکتر هاشم آقازاده(راهنما)


360
181- زهرا سادات آقازاده . ... 187- سارا اختیاری . ... آذر مبارکی - نازنین سبحانی - افسانه منادی طبری ...


136
امتیاز بندی , امتیاز اعضا , عضویت , عضو , کارنامه من , کارنامه , جایزه , جوایز , رتبه


448
ابوذر مبارکی; ... سارا بهبرک; سارا ... سهیل آقازاده;


42
با توجه به رشد سریع تکنو لوژی اطلاعات، استفاده از سیستم های it در ساز مان هاچه در بخش خصوصی وجه دربخش دولتی به امری ضروری تبدیل شده است.


306
مبارکی, نوشين (1) ... مهدی زاده, سارا (3) مهدی زاده, ... میرهندی, حسین (2) میری آهنگری, میرمحمد ...


650
ابوذر مبارکی ۱۰. احسام ... ٣۵۹. سارا ... ۴۱۵. سهیل آقازاده ۴۱۶. سهیل ...


923
امروزه با توجه به نگرشهای مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را میتوان در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار د...


156
دکتر هاشم آقازاده. ... سارا ارزیده ... دکتر معصومه حسین زاده ...


773
نویسندگان : اصلان فعال ،مهدی - سارا آقازاده - حسین ...


28
امیر بن سعید / ابراهیم ایزدی / ابراهیم بانی حسن / ابراهیم تنگسیری / ابراهیم دینخواه / ابراهیم طایفه / ابوالحسن عظیمی / ابوذر عیدی / ابوذر مبارکی / احسام سلطانی / احسان توکلی / احسان تیموری / احسان ...


712
حسین مبارکی 490 . حامد سیفی پور ... سعید حسین 125 . سارا نایینی 126 . ... کیک بند 106 . کامران آقازاده 107 .


376
ابوذر مبارکی; ... سارا بهبرک; سارا ... سهیل آقازاده;


722
خبرگزاری هرانا – در حالی که رضا شهابی به دومین ماه اعتصاب غذای خود نزدیک می شود جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه ای ضمن . . .


773
29 آقازاده ده ده فتاح حسن 1282 ... 422 جلیلیان سارا منصور 2624 ... 509 حسین زاده درزي محله وحیده اسرافیل ...


480
نظیرزاده از تبریز – سارا سلامی ... پروانه مبارکی ... فرشته رفیعیان – سارا مسافر کیسمی – حسین ...


321
نگام، حقوق بشر – در حالی که رضا شهابی به دومین ماه اعتصاب غذای خود نزدیک می شود جمعی از


239
خبرگزاری هرانا – از سی و هشت روز قبل تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج بصورت دسته جمعی در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می . . .


936
سارا نعمت الهی. مهدی ... غلام حسین حسن ... نیما مبارکی.