691
حال میّت لحظاتی پس از مرگ ... مطابق آنچه بیان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناک و صحنه های ...


121
انسان ها به هنگام مرگ و لحظات غم انگیز تشییع جنازه، حالت یکسان و یکنواختی ندارند، بلکه به ...


984
آنچه انسان ها پس از مرگ می بینند احتمالاباذهنیات ... به هر حال همانطور که ثابت شده خواب ...


73
زمان مرگ چه حسی به انسان ها ... های قلب در حال تقلی برای ... پس از تخریب عصب‌های ...


78
اندیشه - سرگذشت انسان پس از مرگ - دریچه ای به دنیای دانش


980
بنابراين فنا نمي پذيرد وجاودانه مي ماند.انسان پس از وقوع مرگ ... حال سقوط كردن هستيم و از ...


709
عملکرد مغز انسان پس از مردن و دلیل علمی تجربه نزدیک به مرگ (nde) که یکی از پدیده‌های رمزآلود ...


627
حال میّت لحظاتی پس از مرگ . ... مطابق آنچه بیان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناک و صحنه های ...


616
پس از مرگ تجزیه بدن انسان طی مراحلی همراه با انتشار گازی منحصر به فرد اتفاق میفتد و شامل ...


698
قلب انسان پس از مرگ و شکل ... قلب یک تلمبه عضلانی است که در سینه قرار دارد و بطور مداوم در حال ...


275
نحوه تجزیه بدن بعد از مرگ مرگ انسان روند از بین رفتن بدن بعد از مرگ بدن پس از مرگ ... با این حال ...


113
به همین دلیل هم جهان مدام در حال ... می‌کند، اگر روح وجود ندارد، از انسان پس از مرگ ...


883
سرنوشت انسان پس از مرگ از مسائلی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و ... در هر حال ...


260
حال میّت لحظاتی پس از مرگ ... مطابق آنچه بیان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناک و صحنه های ...


34
دانشمندان دریافته اند بعد از مرگ، فعالیت مغز موشهای صحرایی به مدت ۳۰ ثانیه افزایش پیدا میکند.


417
بزرگترین عاملی که سبب ترس انسان از مرگ ... اشخاصی که در حال مرگ ... در کتاب ((زندگی پس از ...


681
سرنوشت انسان پس از مرگ ... و محل عالم بالاتر است از محل جاهل ؛ پس سؤ ال كردم از حال آن مرحوم ...


829
البته باید توجه داشته باشیم که پس از مرگ، انسان از غفلت ها ... مدتی این حال و از دست می دم ...


990
انسان پس از مرگ چه ... لایو ساینس» افراد پس از مرگ درک می ... را در حال کار دیدند و ...


332
بسیاری از افراد تصور می کنند بعد از مرگ سیستم بدن انسان به طور کامل از بین می رود، این در ...