415
حال میّت لحظاتی پس از مرگ ... مطابق آنچه بیان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناک و صحنه های ...


254
انسان ها به هنگام مرگ و لحظات غم انگیز تشییع جنازه، حالت یکسان و یکنواختی ندارند، بلکه به ...


248
طنز با حال حرف ... زمان مرگ چه حسی به انسان ها ... در افراد غالب می شود و پس از آن فرد از ...


992
آنچه انسان ها پس از مرگ می بینند احتمالاباذهنیات ... به هر حال همانطور که ثابت شده خواب ...


2
اندیشه - سرگذشت انسان پس از مرگ - دریچه ای به دنیای دانش


258
سرنوشت انسان پس از مرگ از مسائلی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و ... در هر حال ...


960
دانشمندان شرح حال یکی از بیماران که یک ... که ذهن و مغز انسان تا 3 دقیقه پس از مرگ می تواند ...


719
پس از مرگ تجزیه بدن انسان طی مراحلی همراه با انتشار گازی منحصر به فرد اتفاق میفتد و شامل ...


115
برزخ در حقيقت ادامه وجود عالم دنيا و استمرار حيات انسان پس از مرگ است ... به هر حال از ...


539
قلب انسان پس از مرگ و شکل ... قلب یک تلمبه عضلانی است که در سینه قرار دارد و بطور مداوم در حال ...


704
حال میّت لحظاتی پس از مرگ ... مطابق آنچه بیان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناک و صحنه های ...


560
سرنوشت انسان پس از مرگ ... و محل عالم بالاتر است از محل جاهل ؛ پس سؤ ال كردم از حال آن مرحوم ...


606
به هر حال انسان پس از مرگ به جهاني مي رود كه آن را جهان برزخ گفته اند.


52
یک جسد در حال تجزیه، جدای از این مساله که دیگر ... در مورد سرنوشت آنها پس از مرگ انسان ...


542
البته باید توجه داشته باشیم که پس از مرگ، انسان از غفلت ها ... مدتی این حال و از دست می دم ...


103
روایت مرگ. انسان در لحظه مرگ ، زمانی که قلب از تپش باز می ایستد و مرگ فرا میرسد ، پس از خروج ...


83
تجربه پس از مرگ از سالها پیش در انسان بررسی شده است. کسانی که بعد از ایست قلبی به زندگی ...


417
احوالات‌ پس‌ از مرگ‌ همانند حالات ... انسان‌ در حال‌ حيات‌ و زندگي‌ خوابهاي‌ موقّت ...


524
... قبر ،زندگی پس از مرگ ،حساب و کتاب ... پس از آنكه انسان مى ميرد ... حال براى اين كه ...


82
خواب نوعی از مرگ است: انسان ... مرگ در حال وقوع است، اغلب به‌وسيله بيماري که رو به مرگ است، پس ...