634
پیکر غضنفر رکن ابادی سفیر سابق ایران در لبنان ظهر امروز بعد از نماز جمعه در محل مصلی تهران تشییع شد.


829
حاشیه‌های تشیع پیکر مرحوم غضنفر رکن‌ابادی/تصاویر . پیکر غضنفر رکن ابادی ... مرحوم رکن ابادی ...


270
حاشیه‌های تشیع پیکر مرحوم غضنفر رکن‌ابادی/تصاویر . پیکر غضنفر رکن ابادی ... مرحوم رکن ابادی ...


506
حاشیه‌های تشیع پیکر مرحوم غضنفر رکن‌ابادی/تصاویر . پیکر غضنفر رکن ابادی سفیر سابق ایران در ...


427
مردم دینتان را دریابید، سخت به آن چنگ زنید و مراقب باشید که مبادا کسی شما را از آن بلغزاند و برگرداند.(معانی‏الاخبار/ 185)


730
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست - - آب طلب نکرده همیشه مراد نیست