347
به جمع آوری ماهواره ها ... ماهواره اي دانشگاه تبريز ... جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره در ...


435
(rm) صدا | محمد صادق جديدي از اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي ISP ها به خبرگزاري ايسنا گفت حدود دو ...


61
... نويده بيرنگ 69 73 خاتمه یافته کشاورزی ك 20570 دانشگاه تبريز جمع آوري و ... ها در توده ... ماهواره ...


591
فناوری اطلاعات و نقش آن در مديريت كلانشهر تبريز. ... مانند ماهواره ها به ... جمع آوري و ...


819
اين امر در صورت مديريت صحيح جمع آوري تاير ... ها در مراکز ... تبريز بايد در نظر ...


971
در تهرانپارس ماموران به مردمي كه به جمع آوري آنتنهاي ماهواره ... ها عمدتا در ... تبريز نيز ...


710
... ها و ... جمع آوري و ... شهر تبريز پرداخته شده است. در ... در تبريز، از تصاوير ماهواره ...


199
... هم‌اكنون در حال جمع‌آوري ... تا آن را در ماهواره‌ها و سايت ... در تبريز در حال ...


264
... مشهد ، تبريز و ... متداول است و در ... نقشه، جمع آوري داده ها و ... ماهواره ها در یک ...


497
نماينده مجلس: تسامح در مبارزه و جمع آوري ماهواره قابل قبول نيست-به گزارش ايرنا، حجت الاسلام ...


227
... مشهد ، تبريز و ... متداول است و در ... نقشه، جمع آوري داده ها و ... ماهواره ها در یک ...


892
2- نظارت از طريق جمع آوري و توزيع ... تكنولوژي ها در عرصه ... ماهواره را در ...


458
كاربرد مدل ارتفاعي رقومي و تصاوير ماهواره اي در ... بحران ها به ... gis در جمع آوري ...


404
به عنوان ساز و کار انتقال و توزیع آب و همچنین جمع آوري ... ها در برابر ... در اثر تحريك گسل تبريز ...


656
... پيام ها و اطلاعاتي است كه از طريق ماهواره ها مرز ... رسانه ها با جمع آوري و ... بوده در تبريز ...


446
... شهر تبريز مي شود . اين رود در داخل ... در ميان جمع‌آوري ... از ماهواره ها ...


691
... ماهواره اي ... شركت در مراسم جمع‌آوري كمك ... تبريز شهر اولين‌ها و ...


136
کاربرد تنسور گراديان جاذبه در حذف خطاي نواري مشاهدات ثقل سنجي ماهواره ... در گسل شمال تبريز ...


642
... رياضي در دانشگاه تبريز بوده و ... را جمع آوري و در ... ماهواره ها در ...