63
به جمع آوری ماهواره ها ... ماهواره اي دانشگاه تبريز ... جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره در ...


525
... نويده بيرنگ 69 73 خاتمه یافته کشاورزی ك 20570 دانشگاه تبريز جمع آوري و ... ها در توده ... ماهواره ...


174
(rm) صدا | همايون مجد: (راديو فردا): در هشتمين شب ناآراميها در تهران، تجمع اعتراض آميز مردم در اطراف كوي دانشگا...


551
اين امر در صورت مديريت صحيح جمع آوري تاير ... ها در مراکز ... تبريز بايد در نظر ...


7
... مردم به جمع آوري ديشهاي ماهواره اي اعتراض کردند که با حضور لباس شخصي ها به ... نفر در تبريز ...


770
... مانند ماهواره ها به ... نحوه جمع آوري اطلاعات در ... آن در مديريت كلانشهر تبريز.


775
جمع آوري و انتشار ... خلاف شرع در برخي آموزشگاه ها و ... هاي ماهواره اي ضد انقلاب ، در ...


73
... هم‌اكنون در حال جمع‌آوري ... تا آن را در ماهواره‌ها و سايت ... در تبريز در حال ...


380
مطالب جمع آوري شده ... ولايتعهدي اش در تبريز زندگي مي کرد ... ها در رده ی نخست بامزه ...


776
صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طريق ماهواره ... سامانه جمع آوري ... تبريز ، چهارراه ...


569
صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طريق ماهواره ... سامانه جمع آوري ... تبريز ، چهارراه ...


416
در تبريز يكي از بيست ... خانه ها كه در دوره¬ی ... در جهت جمع آوري و انبار ...


655
... تبريز بروي تصوير ماهواره ... در غرب تبريز ... ها و مقالات جمع آوري ...


312
2-1-1-6- روند قانون‌گذاري در خصوص ماهواره‌ها در ... در جهت جمع‌آوري ... شهري تبريز;


565
جمع آوري و با استفاده از نقشه کاربري منتج از تصاوير ماهواره ... در تبريز ... در آن طرح ها ...


56
محققان بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ... جمع آوري و پخش داده ها ... در ماهواره ...


127
کاربرد تنسور گراديان جاذبه در حذف خطاي نواري مشاهدات ثقل سنجي ماهواره ... در گسل شمال تبريز ...


243
اندازه گيري ماهواره ها در طول موجهاي مرئي و نزديك ... مي كنند و تصاوير رادار جمع آوري مي ...


743
... جدي دولت ها در کشورهاي ... هاي ماهواره اي و دکل ها و آنتن هاي ... جمع آوري و دفع ...


615
... مردم به جمع آوري ديشهاي ماهواره اي اعتراض کردند که با حضور لباس شخصي ها به ... نفر در تبريز ...