606
خبرگزاری ایلنا: بهرام قاسمی با ابراز تاسف عمیق از شهادت و جراحت چند زائر ایرانی در این حملات ...