439
... بدون گذرنامه و ویزا ... فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است .


704
جانشین فرمانده ناجا گفت: بعضی افراد تصور می‌کنند در روزهای منتهی به اربعین حسینی ...


286
... به عراق بدون ویزا ممکن شد/جانشین فرمانده نیروی انتظامی: عبور از مرزها با گذرنامه و ...


183
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. جانشین فرمانده ...


324
... ورود افراد بدون ویزا و پاسپورت به ... به عراق. فرمانده ... بدون روادید و گذرنامه به ...


483
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. جانشین فرمانده ...


253
... کشور عراق شده ... ازجمله گذرنامه و ویزا به ... بدون ویزا و گذرنامه به ...


685
... گذرنامه و ویزا ... شایعه عبور بدون روادید و ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


741
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


211
... گذرنامه به عراق ممکن است ... خروج بدون ویزا و گذرنامه ... به گفته فرمانده ...


890
... گذرنامه به عراق ممکن است ... خروج بدون ویزا و گذرنامه ... به گفته فرمانده ...


189
... و ویزا امکان پذیر است به ... بدون ویزا و گذرنامه به ... بدون ویزا وارد عراق ...


509
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


605
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


781
... ویزا و گذرنامه ... جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، شایعه برداشته شدن ویزا و ...


404
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


106
شایعه عبور بدون روادید و ... داشتن مدارک گذرنامه و ویزا ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


606
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... بدون مشکل در جریان است. ...


926
... حتماً گذرنامه و ... ویزا در عراق ... ازجمله گذرنامه و ویزا به ...


92
... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. وی با اشاره به ... است. جانشین فرمانده ...