24
هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود.


264
جستار بیانات رهبری کلیدواژه حضور مردم در صحنه حضور مردم/ درصحنه بودن مردم


688
خلیج فارس و مترادف‌های آن در سایر زبان‌ها، اصیل‌ترین نام و نامی است بر جای مانده از کهن ...


283
کهنه سربازایرانی - آموزش نظامی اطلاعاتی - اخبار،داستان،خاطرات و آخرین دستاوردهای نظامی ...


777
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get ...