939
ماهواره، اداره کل ارتباطات ماهواره ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، فرکانس شبکه ، iransat ...


866
DishPointer Maps (iPhone app) Finally, the DishPointer Maps app has been released for the iPhone/iPod Touch. This dedicated app is a lot more convenient than opening ...


921
معرفی و کارایی کارت dvb برای افراد مبتدی; لیست کامل و جدید فرکانسهای ماهواره هاتبرد


35
71 Sanca2 02.10.2012: 11083 H DVB-S/MPEG-2: 3333 3/4: feed : IS-902 Spot-2 Europe ---Satesco 23.07.2016: 11084 V DVB-S2/32APSK ACM Multi(1) 2400 3/4: Data : IS-902


207
شبکه hd سیما پس از سه روز پخش ماهواره‌ای مجدداً از روی ماهواره حذف شد! روز یکشنبه 14 تیر 1394 ...


849
1st update for 18.06.2017. IR Cama Movie (11592 H) left Express-AM6 @ 53° East . IR Cama Serie (11592 H) left Express-AM6 @ 53° East . IR Cama Clawoa (11592 H) left ...


359
71 Sanca2 02.10.2012: 11083 H DVB-S/MPEG-2: 3333 3/4: feed : IS-902 Spot-2 Europe ---Satesco 23.07.2016: 11084 V DVB-S2/32APSK ACM Multi(1) 2400 3/4: Data : IS-902


929
شبکه hd سیما پس از سه روز پخش ماهواره‌ای مجدداً از روی ماهواره حذف شد! روز یکشنبه 14 تیر 1394 ...


240
1st update for 18.06.2017. IR Cama Movie (11592 H) left Express-AM6 @ 53° East . IR Cama Serie (11592 H) left Express-AM6 @ 53° East . IR Cama Clawoa (11592 H) left ...