412
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ...


662
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است .


71
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است ... تصور کند که اردوغان جنون گرفته است ...


930
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


813
... زیر نظر گرفته است و برخی تحلیلگران ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان رئیس ...


853
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است ...


209
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب ...


506
... مسکو اطلاعاتی دارد که پسر رجب طیب اردوغان ... از منافع پسر اردوغان در تجارت نفت آگاه است .


623
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... و تاثیر گذارتر است (از این نظر هم ...


7
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ترکيه با سرنگوني هواپيماي روسي مرتکب اشتباه ...


769
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است .


17
... مسکو اطلاعاتی دارد که پسر رجب طیب اردوغان ... از منافع پسر اردوغان در تجارت نفت آگاه است .


157
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... و تاثیر گذارتر است (از این نظر هم ...


827
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ترکيه با سرنگوني هواپيماي روسي مرتکب اشتباه ...


434
... می‌گوید نابود کردن داعش در راستای تقویت قدرت ایران بی‌معنا است. شنبه ۰۵ ...


674
در سایت خبری مشرق نیوز آخرین اخبار حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی,ایران,جهان و ...


971
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...


863
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...


261
حدود نیمی از ... هدف ترور یکی از اعضای بلند پایه کمیسیون مستقل انتخابات انجام شده است ...


354
... اردوغان به خوبی آگاه است .... اردوغان دیوانه ... اردوغان: مسکو باید از ما عذرخواهی کند/اگر ...