267
تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث‌انگیز به ویژه در انتخاب ...


441
چکیده مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و ...


259
بررسی نظریات رشد عمدتاً مؤید رابطه مثبت بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی است . بررسی نظریات رشد ...


428
امام وردی، قدرت اله و امیدشریفی 3143 “بررسی رابطه تجارت خارجی و ... خارجی بر رشد اقتصادی ...


353
مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات می توانند نقش قابل ...


788
بانک‌های خارجی ال‌سی باز ... سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و اشتغال ... در اقتصاد و تجارت را از ...


114
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوعات سرمایه‌گذاری خارجی، دیروز قرارداد ساخت هزار دستگاه ...


187
ho302- تجارت بین الملل و رشد اقتصادی ... 2-1-1- تجارت آزاد و ... 2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ...


30
دانلود مقاله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس ...


331
رشد 14.2 درصدی تجارت خارجی ... آمارها نشان می دهد که با بهبود شرایط اقتصادی چین و به دلیل ...


990
ho302- تجارت بین الملل و رشد اقتصادی ... 2-1-1- تجارت آزاد و ... 2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ...


622
دانلود مقاله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس ...


862
رشد 14.2 درصدی تجارت خارجی ... آمارها نشان می دهد که با بهبود شرایط اقتصادی چین و به دلیل ...


552
منابع تامین مالی بالقوه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای ... تجارت خارجی; تجارت دو ...


852
سازمان ملل در گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالای پنج درصد ...


895
منافع ناشی از تجارت در مقابل منافع ناشی از رشد مزیت نسبی پویا چه چیزی کالاها و خدماتی را که ...


799
همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت ...


459
چکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه ...


387
دهلی نو -ایرنا- مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و ... و تجارت در رشد ... های خارجی ...


223
«بررسی رابطه تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ... «بیمه و رشد اقتصادی در ایران».