50
فرمانده قرارگاه ظفر از امادگی کامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت زایران در مراسم ...


784
... كامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت زائران در مراسم اربعین امسال ... آسیب های ...


928
تامین امنیت کامل زائران اربعین/بکارگیری پلیس های ... های تخصصی خود را برای ...


37
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... پلیس به زایران اربعین ...


484
بکارگیری پلیس های تخصصی ... برای تامین امنیت زایران ... پلیس به زایران اربعین ...


501
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... پلیس به زایران اربعین ...


111
... و تامین امنیت ... امنیت زائران اربعین ... توصیه های پلیس برای ...


740
سعید اوحدی از افزایش شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح خبر داد و گفت: شمار ثبت نام ...


777
نقش «حاج حمید» در تامین امنیت ... پیاده‌روی میلیونی اربعین در سال ۱۳۹۳ و ندادن ...


323
... لازم برای امنیت ... برای تامین امنیت اربعین. ... و پلیس های تخصصی ناجا ...


129
... لازم برای امنیت ... برای تامین امنیت اربعین. ... و پلیس های تخصصی ناجا ...


142
... برای تامین امنیت اربعین . ... های تشخیص هویت پلیس ... های تخصصی ناجا ازجمله پلیس ...


879
سعید اوحدی از افزایش شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح خبر داد و گفت: شمار ثبت نام ...


789
خروج زائران اربعین حسینی ... تلاش پلیس برای تامین ... شورای امنیت تحریم‌های کره ...


486
پلیس آمادگی ایجاد امنیت زائران اربعین برای ... پلیس های تخصصی شرق ... برای تأمین ...


677
... های مسافری کشور گفت: با آغاز بازگشت زایران ... و تامین آب زائران اربعین در ...


740
... تضمین امنیت زایران اربعین ... امنیت کاروان های اربعین ... برای تامین امنیت ...


866
... امنیت زائران اربعین ... های شبانه روزی این پلیس ... برای تامین امنیت و ...


111
... برای زایران اربعین ... پلیس هیچ برنامه‌ای برای ... های مرزی/ تامین امنیت ...


345
... مورد نیاز برای تامین ... تامین امنیت شبکه ... بکارگیری لایه های امنیتی ...