475
استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: بسياري از بيماران كشورهاي همسايه كه بيماري هاي نادر پوستي دارند براي درمان به مركز آموزشي - تخصصي رازي تهران مراجعه مي


454
البته شيوع پسوريازيس نيز همانند بسياري از بيماري‌هاي ... جزو بيماري‌هاي شايع پوستي ...


321
5/15/2012 · دکتر نادر. مدیر کل ... موارد صدور مجوز سقط جنين در بيماري‌هاي پوستي مادر طبق دستورالعمل ...


934
بيماري‌هاي پوستي ... گاهی مشاغل خاصی موجب ایجاد عفونت‌های نادر و مقاوم به درمان می ...


905
بيماري‌هاي پوستي حاد ناشي ... نکروز بافتي ناشي از وارفارين نادر اما شديد است و معمولا 3 تا 5 ...


861
11/2/2009 · دکتر نادر. مدیر کل ... از استفاده از استخرهاي عمومي، بيماري‌هاي پوستي به‌ويژه‌ ‌انواع قارچ ...


584
يکي از مشکلات شايع به خصوص در کودکان بيماري هاي پوستي است ... جز بيماري هاي نادر پوستي مي ...


573
بيماري هاي روز قوانين و تعرفه هاي پزشكي ... اطلس رنگي تظاهرات پوستي بيماريهاي ...


395
بيماري هاي روز قوانين و تعرفه هاي پزشكي ... پاي‌ ديابتي‌ و مشكلات‌ پوستي ...


285
ترسناك ترين و عجيب ترين بيماري هاي پوستي ... این بیماری بسیار نادر است و کمتر کسی در دنیا ...


10
بيماري هاي روز قوانين و تعرفه هاي پزشكي ... پاي‌ ديابتي‌ و مشكلات‌ پوستي ...


209
ترسناك ترين و عجيب ترين بيماري هاي پوستي ... این بیماری بسیار نادر است و کمتر کسی در دنیا ...


394
[ايران اکونوميست- 15:26]: تحقيقات اخير نشان مي دهد تغييرات آب و هوا سبب بروز بيماري هاي نادر پوستي ...


786
زينب يك كودك «پروانه‌اي» است. پروانگي‌اي كه براي او تنها درد دارد و زخم و تاول. پروانه‌اي صفتي‌است براي كساني كه به بيماري نادر پوستي «eb» مبتلا هستند...


602
تغييرات آب و هوا و مشاهده بيماري هاي نادر پوستي ... در كانادا كنه هاي ناقل بيماري لايم در ...


544
رابطه شغل و بيماري‌هاي پوستي. رابطه شغل و بيماري‌هاي ...


747
1/18/2013 · اين بيماري از جمله بيماري‌هاي نادر است كه با ريزش مو ، پلاك‌هاي پوستي كه عفوني مي‌شوند ...


466
درمان‌ تمام‌ بيماري‌هاي‌ پوستي‌ را تا ناپديد ... يك‌ نوع‌ واكنش‌ نادر پوستي‌ به‌ شكل ...


955
از جوش صورت به عنوان یک مشکل ساده پوستی تا سندرم بسیار نادر انسان ... ورود فيفا به هزينه هاى ...


41
بيماري هاي منتقله ... آب آلوده يا از طريق تماس پوستي و تنفس مخاطي ... به انسان بسيار نادر ...