900
بلوغ در حیوانات. تعریف بلوغ. 1. سنی کھ در آن گنادھای نر و ماده قادربھ آزاد کردن گامت باشند.


208
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق ...


620
بلوغ در پسران دیرتر از دختران روی می‌دهد و معمولاً سنین ده تا شانزده سالگی زمان بروز بلوغ ...


524
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


769
بلوغ فکری توسط حیوانات خانگی در سنین کودکی می تواند از بسیاری از مرگ و میر ها جلوگیری کند!


958
تحقیق در مورد صفات ثانویه جانوران و جانداران این صفات در حیوانات شامل ... بلوغ جسمی ...


861
صفات ثانویه صفاتی هستند که پس از رشد و هنگام بلوغ در حیوانات و جانوران ... Dec 31, 2015 ...


330
رابطه معکوسی بین نرخ رشد وسن بلوغ در حیوانات نر وجود دارد.


743
این رفتار بیشتر در گربه‌های نر اخته نشده‌ای دیده می‌شود که به بلوغ جنسی ... این حیوانات ...


410
سن بلوغ و توانائی در جفتگیری در نژادهای مختلف متفاوت است . اصولا نژادهای کوچک زودتر از ...


101
توليدمثل و آبستني در گربه گربه‌های ماده در حدود 6 تا 7 ماهگي به سن بلوغ مي‌رسند و در اين سن ...


412
بیشتر حیوانات ... را اخته می‌کنند مگر آنکه قرار باشد حیوان نر را قبل از رسیدن به سن بلوغ به ...


902
شتر ماده پس از اينکه به دوران بلوغ جنسى برسد به‌طور مرتب و بدون محدوديت در فصل مشخص فحل مى ...


643
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


184
پلک‌ سوم‌ دراین‌ حیوانات‌ رشد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دارد که‌ در ... 16 هفتگی‌ به‌ بلوغ‌ می ...


339
کسی که حیوان گرسنه ای را سیر کند...   تصویر ، سربازی در خلال جنگ جهانی دوم در میدان جنگ در ...


815
صفات ثانویه صفاتی هستند که پس از رشد و هنگام بلوغ در حیوانات و جانوران ... Dec 31, 2015 ...


572
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


362
بلوغ یعنی دوره انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی و کسب قدرت باروری. از نظر لغوی، بلوغ به ...


654
بلوغ جنسی در موش ... مقید کردن صحیح حیوانات. 1-موش بر روی درپوش قفس قرار گرفته و به آن چنگ می زند.