180
بلوغ در حیوانات. تعریف بلوغ. 1. سنی کھ در آن گنادھای نر و ماده قادربھ آزاد کردن گامت باشند.


155
پت شاپ و هتل حیوانات ... آرشیو برچسب: بلوغ ...


683
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق ...


485
بلوغ در پسران دیرتر از دختران روی می‌دهد و معمولاً سنین ده تا شانزده سالگی زمان بروز بلوغ ...


13
تحقیق در مورد صفات ثانویه جانوران و جانداران این صفات در حیوانات شامل ... بلوغ جسمی ...


664
این رفتار بیشتر در گربه‌های نر اخته نشده‌ای دیده می‌شود که به بلوغ جنسی ... این حیوانات ...


17
صفات ثانویه صفاتی هستند که پس از رشد و هنگام بلوغ در حیوانات و جانوران ... Dec 31, 2015 ...


121
بیشتر حیوانات ... را اخته می‌کنند مگر آنکه قرار باشد حیوان نر را قبل از رسیدن به سن بلوغ به ...


431
سن بلوغ و توانائی در جفتگیری در نژادهای مختلف متفاوت است . اصولا نژادهای کوچک زودتر از ...


77
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


983
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


555
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


955
توليدمثل و آبستني در گربه گربه‌های ماده در حدود 6 تا 7 ماهگي به سن بلوغ مي‌رسند و در اين سن ...


107
بلوغ جنسی در موش ... مقید کردن صحیح حیوانات. 1-موش بر روی درپوش قفس قرار گرفته و به آن چنگ می زند.


938
پلک‌ سوم‌ دراین‌ حیوانات‌ رشد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دارد که‌ در ... 16 هفتگی‌ به‌ بلوغ‌ می ...


385
بلوغ فکری توسط حیوانات خانگی در سنین کودکی می تواند از بسیاری از مرگ و میر ها جلوگیری کند!


599
صفات ثانویه صفاتی هستند که پس از رشد و هنگام بلوغ در حیوانات و جانوران ... Dec 31, 2015 ...


952
به طور کلی بلوغ جنسی حیوانات ماده چون سگها و گربه ها معمولا زودتر از بلوغ جسمی آنها اتفاق می ...


961
تغییرات هنگام بلوغ در حیوانات علوم سال سوم راهنمائی . خانه . پست الکترونیک ...


41
نوجوانان, ‌دوران بلوغ, ناسازگاری در‌دوران بلوغ, نوجوان, ... گیاهان ،حیوانات و ...