105
برگزاری میزان-8 دقيقه پيش. برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد


176
خبرگزاری میزان-فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به محض تجاوز هر هواپیما چه جنگنده چه مسافربری، اولین اقدام انهدام نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه …


181
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


837
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


11
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


534
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


554
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ایسنا |۱۳:۳۹ برای حفظ ثبات ...


770
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


219
هدف مصر از این اقدامات ... در منطقه هشدار داد. پس از ... کرد. انگلیس برای جلوگیری ...


540
... از این اقدامات جلوگیری ... ها باید قیام کرد. امام در ... شک برای صلاح ملت و حفظ و ...


455
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


365
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


950
هدف مصر از این اقدامات ... در منطقه هشدار داد. پس از ... کرد. انگلیس برای جلوگیری ...


73
... از این اقدامات جلوگیری ... ها باید قیام کرد. امام در ... شک برای صلاح ملت و حفظ و ...


992
براساس دیدگاه راهبردی باید از قضاوتهای شتابزده ... ثبات و آرامش در منطقه ... برای خروج از ...


96
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... در تلاش برای جلوگیری از ...


846
... خوب در زندان باید برای یک ... برای جلوگیری از یک ... ملت کرد میباشد در منطقه این ...


718
۳- جلوگیری از ... تمام شده و تلاش برای حفظ آن به هر قیمتی ... برای ثبات در ...


466
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


357
او سپس انتخابات را لغو کرد. متعاقب این اقدامات ... برای حفظ ثبات در ... و ثبات در منطقه و از ...