128
واقعا متاسفم برای تیم کیان بختیاری زاگرس که واقعا این دو بازی اول خیلی بده بوده لطفا ...


638
من طرفدار پرواز زنجانم ولی متاسفانه این استان با این مسئول هاش ///// تیم داری نداره.ما امکانات ...