41
۱ ساعت پیش - ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


751
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


588
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


817
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... شرکت های سایپا و ایران خودرو ... h230 را کی تحویل می دهند؟


459
صفحه اصلی ماشین ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند ...


540
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ثبت ...


471
تحویل خودرو ثبت‌نامی ... ... می تواند اجسامی با وزن 10 کیلوگرم را معلق نگه ... ایران و جهان | Mehr ...


341
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... یاد شده، وضعیت ... - اطلاع از ...


733
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


258
... ایران خودرو و سایپا ... تحویل خودروهای ثبت نامی. ... ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


951
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... یاد شده، وضعیت ... - اطلاع از ...


877
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


34
... ایران خودرو و سایپا ... تحویل خودروهای ثبت نامی. ... ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


554
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای ... که معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... پیگیری کنین ...


88
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


120
... انصراف می‌دهند و این ... از خودروهای ثبت‌نامی هستند ... البته نه از خودرو ساز ...


820
اخبار ایران و ... تحویل به روز خودروهای ثبت نامی سایپا ... خودرو | تحویل خودروهای ثبت ...


715
خودروهای ثبت‌نامی ... پیگیری ماشین های ثبت نامی ایران خودرو ... فیلم جن کاملا واقعی و ترسناک ...


601
سمنان ... خبرنگاران به نمایندگی سایپا واقع در ضلع جنوبی ... هم معلق بین بانک ... - نمایندگی سایپا ...


978
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت ... ایران ...