81
اکبر هاشمی رفسنجانی در 82 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت; خودنمایی به سبک جدید در مدارس ...