251
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


212
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... انتقال این زن باردار به ...


216
نزدیکترین ایستگاه مترو به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان ...


642
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... با خودرو به داخل اورژانس ... در بیمارستان ...


508
من را به خاطر داشته باش . ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت;


589
مسیر رفتن به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت


185
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


943
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


137
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


634
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


823
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


705
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


507
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


345
شرط زایمان طبیعی زنان باردار ... به گزارش خبرنگار سلامت ... زايمان و نازایی، توضیحاتی را ...


736
با اعلام مرکز هدایت بحران فوریت های پزشکی اورژانس بالگرد ... برجام» را ... به مادر فرصت ...


154
... این دو زن باردار که ... 40 زنجان - دندی به بیمارستان ... را به بيمارستان انتقال مي ...


549
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است ...


546
... ای را برای تمام بیمارستان‌های ... فوریت به اورژانس ... زن معتاد باردار ...


525
یکی از این آرا الزام زن به تمکین را ... زنجان انتقال ... باردار را به بیمارستان ...


424
حمله مرد شیطانی به زن باردار ... انتقال اجساد وجود نداشت ... عفونی بیمارستان را با ...