104
زنجان - ایرنا - قائم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


580
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. قائم مقام مرکز مدیریت و حوادث ...


657
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


149
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... زن باردار با اورژانس هوایی ...


531
... تکنسین های اورژانس زنجان فرصت برای انتقال زن باردار به ... به بیمارستان را نداشت.


363
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


186
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


342
... تکنيسین‌های اورژانس زنجان فرصت برای انتقال زن باردار به بیمارستان را ... را نداشت ...


132
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


454
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ... من را به خاطر ...


390
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


924
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ... من را به خاطر ...


500
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... با خودرو به داخل اورژانس ... در بیمارستان ...


73
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


930
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... این زن باردار به بیمارستان ...


790
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


569
... با انتقال به مرکز ... اورژانس زنجان فرصت برای انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


1
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


415
یکی از این آرا الزام زن به تمکین را ... زنجان انتقال ... باردار را به بیمارستان ...


296
نجات جان زن باردار ... از انتقال به بیمارستان ... گرفته و قدر فرصت‌های خود را ...