832
... به «امحا»، «تعطیلی» و ... سانتریفیوژ باشد چه سیب‌زمینی . عضو هیات‌رییسه مجلس با ...


479
... گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن» خیلی ... با اشاره به دفن 1700 تن سیب‌زمینی ...


906
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


478
... اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی گفت: گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن ... و ...


682
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


959
... خرید سیب‌زمینی در جهرم و ... سیب زمینی‌های امحا ... اقدام به خرید سیب‌زمینی ...


20
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


117
... کباب کردن گوشت و خوردن ... مایل به خوردن سیب زمینی هستند، اول ... چه قابلمه ...


125
سیب زمینی‌های دفن شده استان فارس زوایای بسیاری از نظر ... آخرین اخبار ایران و ...


487
سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به امحاء هزار و 700 تن سیب ... و 700 تن سیب‌زمینی ...


687
«سیب زمینی» که در دولت گذشته توزیعش در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم، به ... احزاب و ...


684
سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به امحاء هزار و 700 تن سیب ... و 700 تن سیب‌زمینی ...


973
در پی دفن 1700 تن سیب‌زمینی از سوی دولت، برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری‌ این موضوع در ...


979
... کسی سیب‌زمینی سالم را امحا نمی‌کند و در ... سیب‌زمینی‌های امحا ... به راه حل دو ...


269
کوکو سیب زمینی و ... کوکو سیب زمینی و گشنیز بنا به ... رقم زد جمع آوری و امحا ۱۱۵ هزار تن ...


898
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


439
امروز چه خبر؟ امروز ... واکنش با تاخیر اداره کل ورزش و جوانان البرز نسبت به ... حد و حدود ...


690
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


305
... دانست و نسبت به ... به توزیع سیب‌زمینی رایگان ... زمینی امحا سیب زمینی ...


775
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...