528
امروز سالروز تولد توست. و من برایت هدیه ای نخریده ... دنیا تبسم کرده است امروز با ...


860
تبریک تولد دخترم می ... میلاد تو معراج دست‌های من است ... امروز سالروز مادر شدن من به ...


235
امروز روز تولد من است امروز مثبت ترین روز ... سالروز زمینی شدنت مبارک محیا ...


587
هر کسی بر اساس حق طبیعی اش مجاز است از عقل خود ... ۷ اسفند سالروز استقلال ... آری دوستِ من، تو ...


117
مایه خوشبختی و سعادت برای من است که ... امروز سالروز گزینش ... تبریک تولد رسمی . امروز روز ...


843
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ام ، که آنچه ... دنیا تبسم کرده است امروز ...


49
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ام ، که آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.


712
هدیه ای تقدیمت میکنم و آن قلب کوچک و بی ریای من است. ... امروز سالروز تولد توست و من برایت ...


346
امروز سالروز تولد من است به پشت سرم که نگاه میکنم و سر که بر میگردانم هزاران راه نرفته و کار ...


532
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ... دنیا تبسم کرده است امروز با ...


142
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ... دنیا تبسم کرده است امروز با ...


672
هدیه ای تقدیمت میکنم و آن قلب کوچک و بی ریای من است. ... امروز که تولد ... سالروز تولد توست و من ...


350
پاییز فصل ِ مورد ِ علاقهء من است. ... 8دی سالروز تولد فروغ عزیز مبارک ... امروز با صدای ...


463
امروز سالروز تولد توست. و من برایت هدیه ای نخریده ... و چه اندازه شیرین است امروز.


260
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای ... تنها دليل زنده بودنم است پس با من بمان تا ...


159
هدیه ای تقدیمت می کنم و آن قلب کوچک و بی ریای من است. ... امروز سالروز تولد توست و من برایت ...


945
امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ام ، که آنچه خریدنی است بی شک ... بازدید امروز :


580
این است که از آن دل من بوده ... امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ...


547
امروز سالروز تولد توست. و من برایت هدیه ای نخریده ... و چه اندازه شیرین است امروز.


396
امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش ... چندمین بار است که مجددا ... امروز سالروز تولد ...