518
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ... امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی ...


298
خرید تضمینی سیب زمینی ... امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ...


511
خرید تضمینی سیب زمینی ... امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ...


607
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


259
... یک هزار و ۷۰۰ تن سیب زمینی در ... قانون انجام شود ... دفن یک هزار و ۷۰۰ تن سیب ...


429
... در زمین داعش و ... امحای 1700 تن سیب زمینی ... 1700 تن سیب‌زمینی را در ...


52
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


749
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


326
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


70
‌صادرات 350 تن سیب‌زمینی به عراق و ... یه یک هزار تن ... تن سیب‌زمینی دیگر در ...


573
‌صادرات 350 تن سیب‌زمینی به عراق و ... یه یک هزار تن ... تن سیب‌زمینی دیگر در ...


570
رزمایش بزرگ محمد رسول الله ص ۴ نیروی زمینی ارتش - 216. دبلیو ...


183
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


503
سیب زمینی‌های امحا شده محصول کشاورزان جهرم بود! ... به خرید سیب‌زمینی در جهرم و ...


310
... تن سیب زمینی با کدام توجیه؟! آیا با مسؤولان بی تدبیر در خصوص امحای سیب زمینی ... یک ...


615
... ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی ... شده در قانون خرید تضمینی و ... امحای سیب زمینی در ...


461
... سیب‌زمینی و ... سیب‌زمینی و پیاز رایگان در ... خرید تضمینی سیب‌زمینی ...


680
جدیدترین و ... در پایان معاملات امروز شنبه 7 اذر ماه 94، با ریزش 99 واحدی به عدد 69 هزار و ...


98
... خرید تضمینی سیب‌زمینی ... از امحای 300 هزار تن سیب ... سیب‌زمینی و پیاز در ...


812
... که در قانون خرید تضمینی ... تن سیب زمینی یک ... ی خرید و امحای هزاران تن ...