498
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد.


30
با درخواست دو نفر از متهمان، جلسه بعدی دادگاه بابک زنجانی غیرعلنی برگزار می‌شود.


760
ایسنا نوشت: در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.


957
صبح امروز حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد.


572
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی آغاز شد.


55
اغاز شانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی . ... / شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اغاز شد.


193
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... هجدمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... ، شانزدهمین جلسه دادگاه ...


47
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.


43
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.


225
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی شانزدهمین جلسه ... فساد نفتی نیز در دادگاه ... آغاز و ...


15
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... نفتی، شانزدهمین جلسه ... جلسه-دادگاه-فساد-نفتی.


210
اعتقاد فرماندهان براین است که "در افزایش توان دفاعی از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم".


540
... نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه صبح ... آغاز هفتمین جلسه دادگاه ... دادگاه فساد نفتی ...


963
بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... شانزدهمین جلسه دادگاه روز ... آغاز عملیات ...


203
اتاق خبر 24: . شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.


665
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه ... آغاز شد. * قاضی ... فساد نفتی ...


560
ساعت 24- وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به "فساد نفتی ... جلسه دادگاه ... شانزدهمین ...


843
پرونده فساد نفتی بانک ... نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز ... شانزدهمین جلسه دادگاه ...


677
... جلسه دادگاه فساد نفتی در ... آغاز هفدهمین جلسه دادگاه ... شانزدهمین جلسه دادگاه ...


126
شانزدهمین جلسه دادگاه ... جلسه شانزدهم محاکمه زنجانی آغاز ... در شانزدهمین دادگاه متهم نفتی ...